English | Français   rss
Tin tức - Sự kiện
Phiên Đại hội đặc biệt mạng lưới Pháp ngữ các nhà lãnh đạo trong giáo dục đại học và nghiên cứu (RESUFF) (20-10-2019 22:49)

Ngày 16,17/10/2019, Mạng lưới Pháp ngữ các nhà lãnh đạo trong giáo dục đại học và nghiên cứu (RESUFF) đã tiến hành phiên Đại hội đặc biệt để bàn các nội dung chương trình nghị sự cũng như bầu Văn phòng mới nhiệm kỳ 2019-2022. 

Chi tiết...

Thông báo tuyển ứng viên Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” năm 2019-2020 (20-10-2019 13:35)

Theo Công văn số 2198/VHL-ƯDTKCN ngày 15/10/2019 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) gửi Đại học Huế, trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam năm thứ 6, VAST phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (RAEng/Royal Academy of Engineering) mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế có sản phẩm sáng tạo, có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia Chương trình đào... Chi tiết...


Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1) (18-10-2019 08:35)

Thực hiện Quyết định số 1335/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1), Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

Chi tiết...

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 (17-10-2019 17:23)

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019

Chi tiết...

Thông báo nhận hồ sơ thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Anh theo chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies đợt 2/2019 (15-10-2019 14:33)

Theo thỏa thuận khung giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Viện Hàn lâm Anh Quốc (British Academy – BA), Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering – RAEng) về hợp tác triển khai chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh” giai đoạn 2, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật,... Chi tiết...×