Tài khoản
Học bổng Đại học Ewha, Hàn Quốc - 19/03/2020
Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng Đại học Ewha, Hàn Quốc” trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Hàn Quốc.

Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng Đại học Ewha, Hàn Quốc” trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Hàn Quốc.

Đối tượng: Tiến sĩ

Thời hạn nộp hồ sơ: 17/3 – 27/3/2020

Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Kỹ sư

Hình thức nộp:

Thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ:

http://isa.ewha.ac.kr/oisa/1571/subview.do

Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin của chương trình đến toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên./.

hoangthienan

Các tin khác