Tài khoản
Học bổng chính phủ Ireland - 19/03/2020
Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng chính phủ Ireland” được tài trợ bởi chính phủ Ireland.

Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng chính phủ Ireland” được tài trợ bởi chính phủ Ireland.

Đối tượng: Cử nhân/ Thạc sĩ / Tiến sĩ

Số lượng: 60 suất học bổng

Thời gian khóa học: 1 năm

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 27/3/2020.

Hình thức nộp:

Thông tin chi tiết và đăng ký trực tuyến qua một trong các địa chỉ:

  1. https://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication
  2. https://hea.ie/2020/02/10/government-of-ireland-international-education-scholarships-programme-call-2020/

Chế độ học bổng:

  1. 10.000 Euro cho một năm học
  2. Miễn tất cả học phí và các chi phí học khác

Tiêu chuẩn:

-         Học lực xuất sắc

-         Tiếng Anh thành thạo

-         Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa (thể thao, văn hóa…)

-         Có động lực học tập và khả năng đóng góp cho xã hội

Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin của chương trình đến toàn thể viên chức, người lao động và học viên sau đại học./.

hoangthienan

Các tin khác