Tài khoản
Học bổng Đại học Chulalongkorn, Thái Lan - 19/03/2020
Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng Đại học Chulalongkorn, Thái Lan”.

 

Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng Đại học Chulalongkorn, Thái Lan”.

Đối tượng: Cử nhân/ Thạc sĩ / Tiến sĩ

Thời hạn nộp hồ sơ: 9/3 – 3/4/2020

Hình thức nộp:

Thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ:

www.academic.chula.ac.th/newoaa/international_scholarship.html

Ngoài ra, Khoa Y tế - Đại học Chulalongkorn, Thái Lan còn có chế độ học bổng dành cho học viên ngành Y tế:

Đối tượng: Thạc sĩ / Tiến sĩ

Thời hạn nộp hồ sơ: 9/3 – 3/4/2020

Hình thức nộp:

Thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ:

http://grad.md.chula.ac.th/activerecruitment/index.php

Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin của chương trình đến toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên./.

hoangthienan

Các tin khác