Tài khoản
Học bổng chính phủ Pháp năm học 2021-2022 - 25/11/2020
Chương trình học bổng France Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành cho tất cả các sinh viên Việt Nam mong muốn theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ 2 hoặc Tiến sĩ trong các trường đại học và các trường lớn của Pháp.

Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin “Học bổng chính phủ Pháp năm học 2021-2022”.

  1. Giới thiệu chương trình:

Chương trình học bổng France Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành cho tất cả các sinh viên Việt Nam mong muốn theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ 2 hoặc Tiến sĩ trong các trường đại học và các trường lớn của Pháp.

Học bổng được ưu tiên trao cho các lĩnh vực đào tạo sau:

-       Khoa học cơ bản

-       Đào tạo kỹ sư

-       Kinh tế và quản lý

-       Luật

  1. Các điều kiện để xin học bổng:

Các ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam, dưới 40 tuổi ở thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng.

  1. Lựa chọn thí sinh được nhận học bổng:

Đầu tiên, việc lựa chọn các thí sinh dựa trên việc xét duyệt hồ sơ và bước thứ hai sẽ là phỏng vấn đối với những hồ sơ được chọn. Quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về Đại sứ quán Pháp sau khi đã cân nhắc các điều kiện đầu vào cũng như thời gian học của sinh viên tại Pháp.

Các tiêu chí lựa chọn mà hội đồng đề ra là:

-  Thí sinh giỏi, thông qua bảng điểm của thí sinh trong thời gian học và công tác trước đó;

-  Chất lượng của đề cương học tập được đánh giá dựa trên cam kết của trường tiếp nhận, của chương trình định theo học đối với Thạc sĩ và đề cương nghiên cứu đối với Tiến sĩ.

-  Lý do xin học bổng của thí sinh được đánh giá qua việc giới thiệu đề cương cá nhân, sự phù hợp của việc lựa chọn khóa học ở Pháp đối với quá trình học trước đó và việc quay trở lại làm việc sau khóa học;

-  Trình độ ngoại ngữ (tiếng Pháp và/hoặc tiếng Anh);

-  Các đề cương đồng tài trợ của một cơ quan Pháp hay Việt Nam (phòng thí nghiệm, trường đại học, doanh nghiệp, …) sẽ được ưu tiên xem xét.

Đối với những trường hợp làm Tiến sĩ:

-  Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu (từ 2 đến 3 trang)

-  Giấy chứng nhận có chữ ký của giáo viên hướng dẫn Pháp cam kết hướng dẫn luận án tại Pháp

-  Nếu có, giấy chứng nhân do các giám đốc hướng dẫn đề tài của Pháp và Việt Nam cùng kí, cam kết hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Pháp và Việt Nam trong trường hợp đồng hướng dẫn và giám sát;

-  Nếu có, tài liệu chứng minh rằng đề cương nghiên cứu nằm trong khuôn khổ một dự án hợp tác Pháp Việt;

Ngoài ra có thể nộp thêm:

-  Tài liệu chứng minh việc đồng tài trợ;

-  Một bản sao giấy chứng nhận đón tiếp hoặc các thư trao đổi với trường tiếp nhận;

-  Các thư giới thiệu về văn bằng hoặc về công việc;

-  Tất cả các giấy chứng nhận về trình độ tiếng Pháp (TCF, DELF, DALF…) và/hoặc trình độ tiếng Anh (TOEFL, IELTS…)

Các thí sinh sẽ nhận được một thư điện tử khẳng định đã nhận được hồ sơ của thí sinh. Tất cả các hồ sơ không đầy đủ hoặc gửi đến sau thời hạn quy định sẽ không được chấp nhận.

Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 05 tháng 01 năm 2021

Nơi nhận hồ sơ: Ban KHCN&QHQT, Đại học Huế

Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin của chương trình để các cá nhân có nguyện vọng đăng ký dự tuyển./.

hoangthienan

Các tin khác