Tài khoản
From 23-24, March 2021, Hue University and international partners held the kick-off meeting of CCP_Law project (Curriculum development on Climate Change Policy and Law) in the framework of Erasmus + Key Action 2 (Capacity Building for Higher Education) sponsored by the European Union. Dr. Do Thi Xuan Dung, Hue University Vice President, Project Coordinator, chaired the meeting.
Tournesol team, Hue Univeristy won the third prize at the final round of Start-up Francophone 2018 on September 28, 2018 at University of Hanoi with the project entitled Réhabilitation à domicile.
In the framework of the VLIR- NSS (North- South- South) project, Hue University hosted a training workshop themed “Integrated monitoring and assessment of water resources” from August 25- 27, 2014.
On the morning of March 15, 2014, the conference on 7th International Conference on Educational Reform 2014 (ICER 7), “Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives” was organized at Huong Giang Hotel, Hue City by Hue University College of Education and Mahasharakham University, Thailand.
Sáng ngày 15/03/2014, Hội nghị Quốc tế về Đổi mới Giáo dục lần thứ 7 (ICER 7) với chủ đề “Đổi mới và thực hành tốt trong giáo dục theo quan điểm toàn cầu” đã được khai mạc tại Khách sạn Hương Giang – Thành phố Huế. Hội nghị do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Mahasharakham, Thái Lan tổ chức nhằm thúc đẩy công cuộc đổi mới giáo dục đáp ứng những yêu cầu của thế kỉ 21, tạo diễn đàn chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như những kết quả nghiên cứu về đổi mới giáo dục và khả năng hợp tác giữa những cơ sở giáo dục trong khu vực và trên thế giới.

On September 14, 2013, Vietnam National University, Hanoi - Kyoto University Collaboration Office (VKCO) and Hue University co-hosted the workshop on Promoting Cooperation in Education between Vietnam and Japan 2013. The workshop received Prof. Bui Van Ga , Deputy Minister of Education and Training , Mr. Tetsuya SATO , 2nd Secretary , Embassy of Japan in Vietnam , Prof. Phung Xuan Nha, VNU’s President, Prof. Nguyen Van Toan , Hue University president, representatives of major universities of Japan, leaders of colleges and Education and Training departments .

Ngày 14/9/2013 tại Đại học Huế, Văn phòng Hợp tác Đại học Quốc gia Hà Nội – Đại học Kyoto (VKCO) phối hợp với Đại học Huế tổ chức Hội thảo “Xúc tiến Hợp tác Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản năm 2013”. Tham dự Hội thảo có GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông SATO Tetsuya, Bí thư thứ 2, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các trường đại học trọng điểm của Nhật Bản; lãnh đạo một số sở giáo dục và đào tạo, trường đại học trong cả nước.

Với mục đích cung cấp thêm thông tin về những cơ hội học tập hoàn toàn mới tại Nhật Bản cho học sinh, sinh viên Việt Nam; nằm trong chuỗi sự kiện của năm hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản (kỷ niệm 40 năm quan hệ bang giao), Văn phòng Hợp tác ĐH QGHN – Đại học Kyoto tổ chức “Triễn lãm Giáo dục Nhật Bản G30 năm 2013”, thông tin chi tiết như sau:

In the morning of the sixth of June, 2013, Hue University and VLIR – UOS officially held the Kick-off ceremony of the VLIR-IUC Programme with Hue University under the sponsor of VLIR-UOS, called “Multidisciplinary support for research-based education in food, environmental sciences and rural health at Hue University”.  H.E. Mr. Bruno Angelet, Ambassador of Belgium was present at the ceremony.

KES-AMSTA-2013 is an international scientific conference for research in the field of agent and multi-agent systems. The aim of the conference is to provide an internationally respected forum for scientific research in the technologies and applications of agent and multi-agent systems.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc). TS. Tae-Geum Kim, Đại học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc) và các thành viên trong đoàn đã có chuyến thăm và trao đổi thông tin với Viện TNMT&CNSH, Đại học Huế.