Tiếng Việt   rss
University of Foreign Languages, Hue University
Web link
University of Foreign Languages, Hue University
 

 

Full name Bao Kham
Position : Rector
Telephone : 84.054.3.830.676
Email : baokhamnp@yahoo.com.vn

 

 

Full name  : Nguyen Tinh
Position     : Vice Rector
Telephone : (84).054.3.830.678
Email
nguyentinhdhnn@yahoo.com.vn

  Full name  : Pham Thi Hong Nhung
Position     : Vice Rector
Telephone
: (84).054.3.846.862
Email         : nhungpham76@yahoo.com
Web link
Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế
×