Tiếng việt   rss
University of Law
Web link
University of Law
 

Full name: Doan Duc Luong
Position: Rector
Telephone: 84.054.3.834.444
Email:luongdhh@gmail.com

 

 

Full name  : Tran Viet Dung
Position     : Vice Rector
Telephone : 84.054.3.946.999
Emai          : tvdungluat@hueuni.vn

 

Full name  : Nguyen Duy Phuong
Position     : Vice Rector
Telephone
: 84.054.3.946.989
Email         : duyphuongluat@yahoo.com

Web link
Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ