Tài khoản
  • These activities led by Assoc. Prof. Dr. Le Anh Phuong - Rector of the University of Education, Hue University aimed to support High School teachers to use proficiently online teaching software.
  • On the afternoon of June 30, the Ministry of Education and Training held the online conference for the second quarter progress and the preliminary summing-up of the first six months of 2021. Minister Nguyen Kim Son chaired the event with the attendance of Deputy Ministers, Nguyen Van Phuc, Pham Ngoc Thuong, Ngo Thi Minh, Hoang Minh Son, the National Assembly’s representative, heads of affiliated and subordinated offices of the Ministry. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quang Linh, Hue University President and Assoc. Prof. Dr. Huynh Van Chuong, Hue University Council Chairman, and leadership representatives from its member universities and functional departments joined the virtual conference.
  • International Programme Information Sheet (for international students)
On October 15, 2021, Hue University celebrated the opening ceremony of the academic year 2021-2022 directly and virtually for the School of Tourism and Hospitality, School of Physical Education, International School, School of Engineering and Technology, and Hue University Quang Tri Branch.
Học bổng xây dựng hòa bình châu Á (APS) là một sáng kiến chung của Quỹ Nippon, Đại học vì Hòa bình (UPEACE) và Đại học Ateneo de Manila (AdMU). Mục tiêu của chương trình là đào tạo các tài năng trẻ ở châu Á trở thành những người xây dựng hòa bình, sẵn sàng đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức trên toàn cầu. Đặc biệt, chương trình có mục tiêu tăng cường đội ngũ các chuyên gia gốc Á nhằm giải quyết các vấn đề tại châu lục.
The first online graduation ceremony of University of Education, Hue University in 2021 was held on the morning of June 22, 2021. At the university hall, representatives of the Party Committee, University Council, and University Board of Directors, lecturers attended the ceremony. 653 new graduates, students, and alumni of the University attended the ceremony through the online program.
On the afternoon of June 30, the Ministry of Education and Training held the online conference for the second quarter progress and the preliminary summing-up of the first six months of 2021. Minister Nguyen Kim Son chaired the event with the attendance of Deputy Ministers, Nguyen Van Phuc, Pham Ngoc Thuong, Ngo Thi Minh, Hoang Minh Son, the National Assembly’s representative, heads of affiliated and subordinated offices of the Ministry. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quang Linh, Hue University President and Assoc. Prof. Dr. Huynh Van Chuong, Hue University Council Chairman, and leadership representatives from its member universities and functional departments joined the virtual conference.
From 23-24, March 2021, Hue University and international partners held the kick-off meeting of CCP_Law project (Curriculum development on Climate Change Policy and Law) in the framework of Erasmus + Key Action 2 (Capacity Building for Higher Education) sponsored by the European Union. Dr. Do Thi Xuan Dung, Hue University Vice President, Project Coordinator, chaired the meeting.

Từ ngày 2 - 5/6 đoàn công tác của Đại học Huế do PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, Phó Giám đốc Đại học Huế dẫn đầu đã thăm và làm việc với các trường đại học và cao đẳng Lào, bao gồm: Trường Cao đẳng Sư phạm Savanakhet, Trường Đại học Savanakhet và Trường Đại học Champasack. Cùng đi có GS. TS. Lê Văn Thuyết, Trưởng Ban Đào tạo Sau Đại học và TS. Trần Mạnh Đạt, Quyền Giám đốc Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị.