Tìm thấy 68 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
531/QĐ-TTg 19-03-2023 531/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
37/2021/QĐ-TTg 18-12-2021 37/2021/QĐ-TTg: Quyét định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
2117/QĐ-TTg 16-12-2020 Quyết định Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
1178/QĐ-TTg 04-08-2020 1178/QĐ-TTg: Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế
809/QĐ-TTg (Hêt hiệu lực) 10-06-2020 (Hêt hiệu lực) Quyết định Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
83/NQ-CP 27-05-2020 Nnghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định về công tác văn thư
99/2019/NĐ-CP 31-12-2019 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
32/NQ-HĐĐH 02-08-2019 Nghị quyết v/v thông qua Đề án thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Huế
01/2019/TT-BGDĐT 25-02-2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
523/QĐ-TTg 14-05-2018 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
26/TB-VPCP 17-01-2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
QĐ: 1026/QĐ-ĐHH 20-09-2017 Quyết định về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế.
QĐ: 539/QĐ-CTN 17-03-2017 Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế và Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.
QĐ: 413/QĐ-CTN 01-03-2017 Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Huế.
KH: 965/KH-ĐHH 20-10-2015 Kế hoạch Công tác quý IV năm 2015.
KH: 796/KH-ĐHH 04-09-2015 Kế hoạch năm học 2015-2016.
NĐ: 27/2015/NĐ-CP 10-03-2015 Nghị định: Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú".
QĐ: 274/QĐ-TTg 03-03-2015 Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.
QĐ: 274/QĐ-TTg 03-03-2015 Quyết định: Về việc thành lập Trưởng Đại học Luật thuộc Đại học Huế.
CV: 34/HĐCDGSNN 02-03-2015 Về việc: Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015.
QĐ: 06/QĐ-HĐCDGSNN 21-01-2015 Quyết định: Về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014.
QĐ: 2189/QĐ-ĐHH 17-12-2014 Quyết định: Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, luân chuyển kế toán trưởng các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.
QĐ: 2918/QĐ-CTN 11-11-2014 Về việc: Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.
QĐ: 2919/QĐ-CTN 11-11-2014 Quyết định: Về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
QĐ: 2070/QĐ-CTN 21-08-2014 Quyết định: Về tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho: 1. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; 2. PGS.TS.NGƯT Trần Vui, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế; 3. Th.S Ngô Sĩ Hùng, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Đã có thành tích xuất săc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2008-2009 đến năm 2012-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
QĐ: 2021/QĐ-TTg 04-11-2013 Quyết định: Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chinh phủ cho 07 tập thể và 08 cá nhân của Đại học Huế.
QĐ: 2002/QĐ-CTN 21-10-2013 Quyết định: Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 01 tập thể và 13 cá nhân thuộc Đại học Huế.
QĐ 1849/QĐ-CTN 06-11-2012 Quyết định: Về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
QĐ:1848/QĐ-CTN 06-11-2012 Quyết định: Về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.