Tìm thấy 30 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
709/QĐ-BGDĐT 04-03-2024 709/QĐ-BGDĐT : Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
102/QĐ-ĐHH 30-01-2024 102/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
29/2023/TT-BGDĐT 29-12-2023 29/2023/TT-BGDĐT : Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục
4555/QĐ-BGDĐT 28-12-2023 4555/QĐ-BGDĐT : Quyết định ban hành Quy định thưởng cho công bố khoa học có giá trị, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1065/QĐ-ĐHH 07-08-2023 1065/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
76/NQ-HĐĐH 11-11-2022 76/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
1690/QĐ-ĐHH 11-11-2022 1690/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
1054/QĐ-ĐHH 19-07-2022 1054/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến Đại học Huế và Tổ Giúp việc
952/QĐ-ĐHH 27-06-2022 952/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
1716/QĐ-ĐHH 05-11-2021 1716/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế và Tổ giúp việc
NQ: 69-NQ/BCSĐ 27-02-2017 Nghị quyết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
QĐ: 2372/QĐ-BGDĐT 11-07-2016 Quyết định về việc ban hành Điều lệ Giải bóng đá sinh viên toàn quốc - Cup Viettel 2016.
QĐ: 137/QĐ-CĐ 17-12-2014 Quyết định: Về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2016.
TB: 530/TB-ĐHH 06-06-2014 Thông báo: Kết quả làm việc của Giám đốc với Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.
TB: 1265/TB-ĐHH 23-12-2013 Thông báo: Kết luận của Giám đốc Đại học Huế về việc bố trí tái định cư các hộ gia định ở khu tập thể T20A Triệu Quang Phục.
QĐ: 2002/QĐ-CTN 21-10-2013 Quyết định: Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 01 tập thể và 13 cá nhân thuộc Đại học Huế.
QĐ: 37/QĐ-HTT 15-04-2013 Quyết định: Về việc công nhận Ban chấp hành Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế.
CV 65/ĐHH-CTSV 23-01-2013 Về việc: Thông báo kế hoạch hoạt động phong trào sinh viên Đại học Huế năm 2013.
CV 114/GD&TĐ 01-10-2012 Về việc: Cuộc thi viết với chủ đề "Cô giáo tôi" trên báo Giáo dục & Thời đại.
TB 95_LT_CĐ_ĐHH 10-02-2012 Thông báo: Kết luận tại buổi làm việc giữa Ban Giám đốc Đại học Huế và Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.
TB 44_TB_CĐĐHH 09-02-2012 Thông báo: Về việc Tổ chức Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
TB 30/TB-CĐ 12-10-2011 Thông báo Tổ chức giải cầu lông cán bộ viên chức và lao động Đại học Huế lần thứ VII.
TB: 19/TB-CĐ 29-07-2011 Thông báo: Về việc Tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn Đại học Huế mở rộng, hè năm 2011.
CV 20/GTrT-CĐ 29-07-2011 Giấy triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng, hè 2011.
QĐ 12/QĐ-CĐ 31-05-2011 Quyết định Thành lập các Ban của Công đoàn Đại học Huế và phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2015.
QD 463/QĐ-CĐN 24-05-2011 Quyết định Công nhận Đ/c Nguyễn Thành Nhân - UV BCH là P. Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Đại học Huế khóa IV (nhiệm kỳ 2011 - 2015).
QĐ 388/QĐ-CĐN 08-04-2011 Quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2015. và quyết định công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Huế khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2015.
CV 571/HDKT_CD 06-04-2011 Về việc: Hướng dẫn xây dựng Công đoàn cơ sở vũng mạnh và khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2010 - 2011.
QĐ 03/QĐ/TWHSV 07-01-2011 Tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho 08 tập thể và 20 cá nhân thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Huế.
TB 1023_TBLT_CD_DHH 28-09-2010 Thông báo liên tịch về việc tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức Đại học Huế lần thứ VI.