Tìm thấy 50 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
48/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 48/2021/TT-BGDĐT : Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
881/QĐ-ĐHH 28-06-2021 Quyết định v/v ban hanh quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Đại học Huế
2069/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định v/v Bổ sung quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc ĐHH ban hành theo QĐ số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18/10/2016 của GĐ ĐHH
1366/QĐ-ĐHH 14-09-2020 Quyết định ban hành Quy định quản lý sinh viên Đại học Huế thực tập và làm việc ở nước ngoài
01/KH-UBND 02-01-2020 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
1564/QĐ-ĐHH 25-11-2019 Quyết định Sửa đổi, bổ sung điểm d, Khoản 3, Mục II Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế
700/QĐ-ĐHH 30-05-2019 Quyết định Ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế
1018/KH-BLĐTBXH-BGDĐT 14-03-2019 Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020
863/HD-ĐHH 26-06-2018 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ.
CV: 282/BGDĐT-CTHSSV 25-01-2017 V/v đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.
HD: 1656/HD-ĐHH 30-12-2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.
TT: 26/2016/TT-BGDĐT 30-12-2016 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.
QĐ: 909/QĐ-ĐHH 03-08-2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Huế đối với chương trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.
HD: 914/HD-ĐHH 29-07-2016 Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đánh giá và khung điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy.
837/ĐHH-CTHSSV 12-07-2016 V?v xét chọn sinh viên đề nghị nhận học bổng FUYO năm học 2015-2016
QĐ: 1325/QĐ-BGDĐT 25-04-2016 Quyết định về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
TB: 467/TB-ĐHH 25-04-2016 Thông báo về việc xét tuyển thẳng vào Đại học Huế năm 2016 đối với thí sinh thuộc các huyện nghèo và thí sinh là người dân tộc rất ít người.
HD: 464/HD-ĐHH 22-04-2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
TT: 10/2016/TT-BGDĐT 05-04-2016 Thông tư ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
CV: 302/ĐHH-CTHSSV 23-03-2016 Về việc xét miễn, giảm học phí HKII năm học 2015 - 2016 cho học sinh, sinh viên.
KH: 185/KH-ĐHH 26-02-2016 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm trong học sinh, sinh viên Đại học Huế năm 2016.
QĐ: 410/QĐ-BGDĐT 04-02-2016 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020" của ngành Giáo dục.
QĐ: 109/QĐ-ĐHH 03-02-2016 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế.
CV: 113/KTKĐCLGD-KT 28-01-2016 Về việc thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016.
CV: 189/BGDĐT-CTHSSV 18-01-2016 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học.
TB: 35/TB-ĐHH 11-01-2016 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Trương Quý Tùng tại Hội nghị giao ban Công tác học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2015 - 2016.
QĐ: 1762/QĐ-ĐHH 31-12-2015 Quyết định về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
CV: 459/ĐHH-CTHSSV 26-05-2015 Về việc: Khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên đợt 1 năm 2015 cho học sinh, sinh viên khối tốt nghiệp.
QĐ: 260/QĐ-ĐHH 12-03-2015 Quyết định: Về việc ban hành Quy chế Học sinh, Sinh viên Đại học Huế hệ chính quy.
CV: 47/ĐHH-CTHSSV 16-01-2015 Về việc: Triển khai công tác học sinh, sinh viên 6 tháng đầu năm 2015.
порно видео порно Porno Gratuit Film Gratuit xxx Gratis Sexo Gratis Videos Gratis
german platin porn
Intense Solo Orgasm With Busty Brunette Babe
xxx desi hindi chodai videos hd
anal cuzinho
full hd xxxa
xxxv sex hq
All Internal fresh cum drips from Vivien Bell
Sexy hot babe Amirah Adara with fresh cum
Girl moans with craving and joy being banged hard
Blonde-latina-luna-star-getting-fucked-hard-720p-tube-xvideos
Stacy Gets Her Ass Fucked With Cock
desi curled toes
teens hot xxx