Tìm thấy 460 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
134/QĐ-ĐHH 08-02-2021 Quyết định điều chỉnh nội dung yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên Lào và Campuchia tại Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
1721/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định v/v Ban hành quy định về việc Biên soạn, thẩm định xuất bản và sử dụng giáo trình tại Đại học Huế
1682/QĐ-ĐHH 23-11-2020 Quyết định ban hành Quy định về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học viên cao học thuộc Đại học Huế
1343a/QĐ-ĐHH 09-10-2020 Quyết định v/v điều chỉnh và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường
1478/QĐ-ĐHH 07-10-2020 Quyết định ban hành Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
38/2020/TT-BGDĐT 06-10-2020 Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
1436/QĐ-ĐHH 29-09-2020 Quyết định ban hành Quy định về quy trình xây dựng, quản lý Đề cương hướng dẫn học tập và Ngân hàng câu hỏi thi các học phần Lý luận chính trị khối không chuyên trong Đại học Huế
1420/QĐ-ĐHH 25-09-2020 Quyết định ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần và những môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh: Hóa lý thuyết và hóa lý; Hóa hữu cơ; Hóa phân tích
1408/QĐ-ĐHH 22-09-2020 Quyết định ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành dần; ngành khác và các môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ thi tuyển sinh cao học
30/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
1342a/QĐ-ĐHH 09-09-2020 Quyết định v/v điều chỉnh và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế xây dựng
1341a/QĐ-ĐHH 09-09-2020 Quyết định v/v điều chỉnh và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng
1226/QĐ-ĐHH 24-08-2020 Quyết định v/v ban hành Quy định Đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ
1186/QĐ-ĐHH 10-08-2020 Quyết định ban hành Quy định Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại Đại học Huế
883/QĐ-ĐHH 24-06-2020 Quyết định Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài giữa Khoa Quốc tế - Đại học Huế với Trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC-Kreams, Áo
878/QĐ-ĐHH 23-06-2020 Quyết định ban hành các học phần bổ túc kiến thức Đào tạo từ xa trình độ địa học Luật cho đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng theo hướng chuyên môn khác
863/QĐ-ĐHH 18-06-2020 Quyết định ban hành danh mục các học phần được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ trong chương trình liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất
857/TB-ĐHH 12-06-2020 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp bàn về công tác giảng dạy các môn Lý luận chinh trị tại Đại học Huế
828/HD-ĐHH 09-06-2020 Hướng dẫn xây dựng và tổ chức khóa học E-learning
755/QĐ-ĐHH 01-06-2020 Quyết định ban hành Quy định Tổ chức và Quản lý chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế
751/QĐ-ĐHH 29-05-2020 Quyết định ban hành Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học của Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
626/QĐ-ĐHH 06-05-2020 Quyết định v/v thành lập các bộ môn thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
605/QĐ-ĐHH 28-04-2020 Quyết định ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần; ngành khác và các môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ thi tuyển sinh cao học
540/ĐHH-ĐTCTSV 23-04-2020 V/v hướng dẫn tạm thời bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến
591/QĐ-ĐHH 23-04-2020 Quyết định v/v Ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần và những môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh
109/TB-UBND 24-03-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế về kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
07/2020/TT-BGDĐT 20-03-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ , được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05/2020/TT-BGDĐT 18-03-2020 Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
459/QĐ-ĐHH 12-03-2020 Quyết định ban hành Quy định về Tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng tại Đại học Huế
383/QĐ-ĐHH 27-02-2020 Quyết định ban hành Quy định các học phần lý luận chính trị tương đương, thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế