Tìm thấy 530 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1596/QĐ-BGDĐT 07-06-2024 1596/QĐ-BGDĐT : Quyết định về danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học
2684/BGDĐT-GDĐH 05-06-2024 2684/BGDĐT-GDĐH : V/v Đính chính Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học
424/QĐ-ĐHH 22-04-2024 424/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào làm điều kiện dự tuyển cao học tại Đại học Huế
380/QĐ-ĐHH 10-04-2024 380/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế
03/2024/TT-BGDĐT 18-03-2024 03/2024/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
243/QĐ-ĐHH 14-03-2024 243/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học
01/2024/TT-BGDĐT 05-02-2024 01/2024/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
30/2023/TT-BGDĐT 29-12-2023 30/2023/TT-BGDĐT : Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
28/2023/TT-BGDĐT 28-12-2023 28/2023/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
1860/QĐ-ĐHH 30-11-2023 1860/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định liêm chính học thuật trong đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế
1837/QĐ-ĐHH 29-11-2023 1837/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy tại Đại học Huế
1661/QĐ-ĐHH 07-11-2023 1661/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định Danh mục nhà xuất bản có uy tín và thang điểm
1230/QĐ-ĐHH 08-09-2023 1230/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính quy trình độ đại học sau khi rà soát, cập nhật của Trường Du lịch – Đại học Huế
43/NQ-HĐĐH 07-09-2023 43/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thông qua phương hướng đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
939/QĐ-ĐHH 06-07-2023 939/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Phụ lục công nhận chuyển đổi tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
899/QĐ-ĐHH 29-06-2023 899/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế
648/QĐ-ĐHH 16-05-2023 648/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch, mã số 9810101 tại Trường Du lịch - Đại học Huế
10/2023/TT-BGDĐT 28-04-2023 10/2023/TT-BGDĐT : Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
340/QĐ-ĐHH 21-03-2023 340/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành quy định về công tác giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
176/QĐ-ĐHH 23-02-2023 176/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Đại học Huế
110/QĐ-ĐHH 06-02-2023 110/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v ban hành Quy định Danh mục nhà xuất bản có uy tín
70/QĐ-ĐHH 27-01-2023 70/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huê
19/2022/TT-BGDĐT 22-12-2022 19/2022/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
2052/QĐ-ĐHH 15-12-2022 2052/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn khối ngànhNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
1990/QĐ-ĐHH 08-12-2022 1990/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định tạm thời tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế
1665/QĐ-ĐHH 07-11-2022 1665/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học và đại học bằng hai tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
73/NQ-ĐHH 18-10-2022 73/NQ-ĐHH : Nghị quyết về việc ban hành Danh mục ngành đào tạo được quy hoạch giai đoạn 2022-2030 của Đại học Huế
1279/QĐ-ĐHH 05-09-2022 1279/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Huế
1115/QĐ-ĐHH 02-08-2022 1115/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế
1068/QĐ-ĐHH 21-07-2022 1068/QĐ-ĐHH : Quyết định phê duyệt Đề án chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế