Tìm thấy 9 văn bản - Hiển thị 9 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1456/KH-ĐHH 21-09-2020 Kế hoạch năm học 2020 - 2021
86/KH-UBND 23-03-2020 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng năm 2030
01/KH-UBND 02-01-2020 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
1171/KH-ĐHH 29-08-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
173/KH-UBND 19-07-2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v tămg cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
610/KH-ĐHH 22-05-2019 Kế hoạch đẩy mạnh sự tham gia của các nhà khoa học Đại học Huế trên các CSDL khoa học trực tuyến
119/KH-UBND 09-05-2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 71 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
1018/KH-BLĐTBXH-BGDĐT 14-03-2019 Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020
142/KH-BGDĐT 26-02-2019 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019