Tìm thấy 1 văn bản - Hiển thị 1 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
777/TTr-SKHĐT 28-05-2008 Tờ trình về việc phê duyệt dự án đầu tư vào khu Đại học Huế (đường Hồ Đắc Di)