Tìm thấy 1605 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
886/QĐ-ĐHH 11-07-2024 886/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức của Đại học Huế
1749/QĐ-BGDĐT 28-06-2024 1749/QĐ-BGDĐT : Quyết định ban hành quy định xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp Bộ, trong toàn quốc của sáng kiến; xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ, trong toàn quốc của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
716/QĐ-ĐHH 14-06-2024 716/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập các đơn vị thuộc Viện Chuyển đổi số và Học liệu - Đại học Huế
571/QĐ-ĐHH 21-05-2024 571/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế
535/QĐ-ĐHH 15-05-2024 535/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng dạy nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027
531/QĐ-ĐHH 14-05-2024 531/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng chuyên môn các môn lý luận chính trị tại Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng chuyên môn và Tổ giúp việc Hội đồng chuyên môn
530/QĐ-ĐHH 14-05-2024 530/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác giảng dạycác môn Lý luận chính trị tại Đại học Huế
517/QĐ-ĐHH 13-05-2024 517/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Đại học Huế
424/QĐ-ĐHH 22-04-2024 424/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào làm điều kiện dự tuyển cao học tại Đại học Huế
380/QĐ-ĐHH 10-04-2024 380/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế
931/QĐ-UBND 04-04-2024 931/QĐ-UBND : QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế
300/QĐ-ĐHH 27-03-2024 300/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Đại học Huế
264/QĐ-ĐHH 19-03-2024 264/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
265/QĐ-ĐHH 19-03-2024 265/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
267/QĐ-ĐHH 19-03-2024 267/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
268/QĐ-ĐHH 19-03-2024 268/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
266/QĐ-ĐHH 19-03-2024 266/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Lê Quang Dũng, Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
814/QĐ-BGDĐ 14-03-2024 814/QĐ-BGDĐ : Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030” năm 2024, 2025
243/QĐ-ĐHH 14-03-2024 243/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học
709/QĐ-BGDĐT 04-03-2024 709/QĐ-BGDĐT : Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
176/QĐ-ĐHH 23-02-2024 176/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành dự án “Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ ngành chính sách và pháp luật môi trường (CCP_LAW)”
175/QĐ-ĐHH 23-02-2024 175/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành dự án “Hợp tác phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu giữa Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học Ireland (VIBE 2)” do Đại sứ quán Ireland tài trợ
615/QĐ-BGDĐT 23-02-2024 615/QĐ-BGDĐT : Quyết định ban hành Quy trình thực hiện chương trình, dự án đầu tư tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
159/QĐ-ĐHH 22-02-2024 159/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế
616/QĐ-BGDĐT 22-02-2024 616/QĐ-BGDĐT : Quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
466/QĐ-BGDĐT (216/SY-UBND) 31-01-2024 466/QĐ-BGDĐT (216/SY-UBND) : Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2019-2023
102/QĐ-ĐHH 30-01-2024 102/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
106/QĐ-ĐHH 30-01-2024 106/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ Đại học Huế năm 2024
290/QĐ-BGDĐT 15-01-2024 290/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4668/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
38/QĐ-ĐHH 12-01-2024 38/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026