Tìm thấy 1474 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1115/QĐ-ĐHH 02-08-2022 1115/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế
1081/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1081/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lịch, Phó Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1082/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1082/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1080/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1080/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1084/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1084/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1083/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1083/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Gắng, Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1073/QĐ-ĐHH 22-07-2022 1073/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành Dự án CDAE (Curriculum Development in Agroecology)
1068/QĐ-ĐHH 21-07-2022 1068/QĐ-ĐHH : Quyết định phê duyệt Đề án chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế
1054/QĐ-ĐHH 19-07-2022 1054/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến Đại học Huế và Tổ Giúp việc
1006/QĐ-ĐHH 07-07-2022 1006/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành danh mục các học phần được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ trong chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất (Bổ sung)
968/QĐ-ĐHH 28-06-2022 968/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng dạy nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026
952/QĐ-ĐHH 27-06-2022 952/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
1789/QĐ-BGDĐT 22-06-2022 1789/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v công nhận Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với PGS.TS Lê Anh Phương
853/QĐ-ĐHH 31-05-2022 853/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế
803/QĐ-ĐHH 25-05-2022 803/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
794/QĐ-ĐHH 24-05-2022 794/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sỹ cho đội ngũ của Đại học Huế theo Quy t định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 củ Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng c o năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
719/QĐ-ĐHH 17-05-2022 719/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế
713/QĐ-ĐHH 17-05-2022 713/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định việc biên soạn, thẩm định, xuất bản và sử dụng giáo trình giáo dục đại học tại Đại học Huế
709/QĐ-ĐHH 16-05-2022 709/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của Dự án đầu tư xây dựng Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế giai đoạn 2020-2025
662/QĐ-ĐHH 06-05-2022 662/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 Điều 14 Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế
581/QĐ-ĐHH 27-04-2022 581/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại Đại học Huê
316/QĐ-ĐHH 18-03-2022 316/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
269/QĐ-ĐHH 07-03-2022 269/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Đại học Huế
267/QĐ-ĐHH 07-03-2022 267/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế
239/QĐ-ĐHH 03-03-2022 239/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường
223/QĐ-ĐHH 01-03-2022 223/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc mở ngành đào tạo Lâm nghiệp (ngành đào tạo thí điểm, mã số đề xuất: 7620210) hệ chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Nông Lâm
224/QĐ-ĐHH 01-03-2022 224/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm mở ngành đào tạo Sinh thái nông nghiệp (ngành đào tạo thí điểm, mã số đề xuất: 8620120) trình độ thạc sĩ
210/QĐ-ĐHH 28-02-2022 210/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông số
157/QĐ-ĐHH 16-02-2022 157/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Huế
2167/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2167/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định Đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ