Tìm thấy 155 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
19/TB-HĐKHĐT 11-05-2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế, Phiên họp thứ nhất năm 2021
619/TB-BGDĐT 03-08-2020 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Đại học Huế
242/TB-UBND 23-06-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế
857/TB-ĐHH 12-06-2020 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp bàn về công tác giảng dạy các môn Lý luận chinh trị tại Đại học Huế
109/TB-UBND 24-03-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế về kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
224/TB-ĐHH 25-02-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị bàn về công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của Đại học Huế
56/TB-BGDĐT 10-02-2020 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị triển khai Nghị định quy định cho tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
1936/TB-ĐHH 31-12-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị Nhóm Nghiên cứu mạnh và sửa đổi quy định thưởng bài báo của Quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế
38/TB-HĐKHĐT 25-12-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Hội đồng Khoa học - Đào tạo Phiên họp thứ hai năm 2019
1148/TB-BGDĐT 28-10-2019 Thông báo v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
959/TB-BGDĐT 19-09-2019 V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
879/TB-BGDĐT 22-08-2019 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, một số điều của Luật Giáo dục đại học
723/TB-ĐHH 06-06-2019 Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
597/TB-ĐHH 20-05-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại buổi làm việc với Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng các ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
577/TB-ĐHH 17-05-2019 Thông báo v/v phân công công tác của các Phó Giám đốc Đại học Huế
08/TB-HĐKHĐT 15-05-2019 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Hội đồng Khoa học - Đào tạo, phiên họp thứ nhất năm 2019
158/TB-BGDĐT 01-03-2019 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị "Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học" trong ngành Giáo dục
1498/TB-HĐKH-ĐT 06-11-2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo Đại học Huế, phiên thứ III năm 2018.
275/TB-UBND 10-10-2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế
913/TB-ĐHH 05-07-2018 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp bàn phối hợp trong đào tạo có yếu tố nước ngoài
05/TB-HĐKH&ĐT 15-05-2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế
606/TB-ĐHH 15-05-2018 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị tự chủ đại học
38/TB-VPCP 24-01-2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế
26/TB-VPCP 17-01-2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
TB: 704/TB-BGDĐT 29-09-2017 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
TB: 645/TB-BGDĐT 05-09-2017 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của các trường sư phạm.
TB: 620/TB-BGDĐT 29-08-2017 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực tại buổi làm việc về triển khai chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức, hoạt động của Cơ quan thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021.
TB: 614/TB-BGDĐT 28-08-2017 Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại Hội nghị
TB: 611/TB-BGDĐT 25-08-2017 Thông báo: ngày 19 tháng 11 hằng năm là Ngày Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Ngày truyền thống Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
TB: 539/TB-BGDĐT 10-08-2017 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025.