Tìm thấy 65 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
04/QĐ-HTT 29-03-2023 04/QĐ-HTT : Quyết định v/v kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024: Ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế, giữ chức Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế.
10/2022/TT-BNV 19-12-2022 10/2022/TT-BNV : Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu
1964/QĐ-UBND 16-08-2022 1964/QĐ-UBND : Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
391/QĐ-BTL 23-02-2021 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh Quân khu 4, Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 4
24/2020/TT-BCA 10-03-2020 Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
01/QĐ-HTT 12-08-2019 Quyết định v/v công nhận Ban Chấp hành Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế nhiệm kỳ 2019-2024
38/TB-VPCP 24-01-2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế
149/CAT-PV11 10-01-2018 V/v thông báo thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên Huế
CV: 528/BHXH-QLT 01-06-2017 V/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP.
GP: 114/GP-BTTTT 15-03-2017 Giấy phép hoạt động báo in: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
QĐ: 3287/QĐ-BNG 31-08-2016 Quyết định về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương.
CV: 37/HĐCDGSNN 04-04-2016 Về việc yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm.
QĐ: 2036/QĐ-BKHĐT 31-12-2015 Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016
QĐ: 2038/QĐ-BKHĐT 31-12-2015 Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016
TT: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30-12-2015 Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
CV 54/HĐCDGS cơ sở 2012. 15-05-2012 Về việc: Hướng dẫn thành lập hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở năm 2012.
CV 03/12-GTKV 27-03-2012 Về việc: Nội dung, tiêu chuẩn giải thưởng KOVA lần thứ 10 và đề xuất với Ủy ban giải thưởng KOVA những sinh viên xuất sắt của trường đạt tiêu chuẩn học bổng và giải thưởng KOVA.
QĐ: 474/QĐ-BKHCN 23-03-2012 Quyết định: Về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014.
TT 176/2011/TT-BQP 15-09-2011 Thông tư Ban hành Chương trình Bôi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.
TB 17/TB-HĐCDGSNN 21-03-2011 Thông báo Lịch và tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2011.
CV 3502-BTC-QLCS 17-03-2011 Về việc: Trang bị xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng theo Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP.
CV 37/VPĐD 15-02-2011 Về việc: Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp tại cơ sở Đào tạo Học viện Hành chính tại Huế năm 2011
CV 36/VPĐD 15-02-2011 Về việc: Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại cơ sở Đào tạo Học viện Hành chính tại Huế năm 2011.
TT 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
TT 225/2010/TT-BTC 31-12-2010 Thông tư: Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
TT 185/2010/TT-BTC 15-11-2010 Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
58/HĐCDGSNN 03-06-2010 Công văn V/v điều chỉnh hạn nộp Hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010
59/HĐCDGSNN 03-06-2010 Thông báo Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010
QĐ 1126 QĐ/TWĐTN 20-05-2010 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI - 2010.
QĐ 1127 QĐ/TWĐTN 20-05-2010 Quyết định Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI.