Tìm thấy 78 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
44/NQ-HĐĐH 07-09-2023 44/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tổ chức lại mô hình hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Huế
43/NQ-HĐĐH 07-09-2023 43/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thông qua phương hướng đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
34/NQ-HĐĐH 16-08-2023 34/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc ban hành Quy định về chuyển đổi vị trí công tác trong Đại học Huế
28/NQ-HĐĐH 18-07-2023 28/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc đổi tên Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế thành Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục - Đại học Huế
29/NQ-HĐĐH 18-07-2023 29/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thành lập Viện Chuyển đổi số và Học liệu - Đại học Huế
30/NQ-HĐĐH 18-07-2023 30/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội- Đại học Huế
04/NQ-HĐĐH 11-07-2023 04/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc ban hành Chương trình công tác của Hội đồng Đại học Huế năm 2023
78/NQ-HĐĐH 29-11-2022 78/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Quang Vũ
76/NQ-HĐĐH 11-11-2022 76/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
74/NQ-HĐĐH 02-11-2022 74/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Tài chính của Đại học Huế
73/NQ-ĐHH 18-10-2022 73/NQ-ĐHH : Nghị quyết về việc ban hành Danh mục ngành đào tạo được quy hoạch giai đoạn 2022-2030 của Đại học Huế
64/NQ-HĐĐH 10-10-2022 64/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc quyết định nhân sự Thường trực và các ban chuyên môn của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
68/NQ-HĐĐH 10-10-2022 68/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lợi
69/NQ-HĐĐH 10-10-2022 69/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Đỗ Thị Xuân Dung
58/NQ-HĐĐH 06-10-2022 58/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Phan Lê Chung
39/NQ-HĐĐH 26-05-2022 39/NQ-HĐĐH : Nghị quyết quyết định chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với PGs.TS Lê Anh Phương
36/NQ-HĐĐH 20-05-2022 36/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
28/NQ-HĐĐH 04-04-2022 28/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế
26/NQ-HĐĐH 31-03-2022 26/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế
20/NQ-HĐĐH 25-03-2022 20/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc ban hành Quy trình, thủ tục thay thế thành viên Hội đồng trường
21/NQ-HĐĐH 25-03-2022 21/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy
19/NQ-HĐĐH 23-03-2022 19/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
14/NQ-HĐĐH 07-02-2022 14/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận công nhận ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.
15/NQ-HĐĐH 07-02-2022 15/NQ-HĐĐH : Nghị quyết công nhận ông Trần Thanh Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
16/NQ-HĐĐH 07-02-2022 16/NQ-HĐĐH : Nghị quyết công nhận bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
10/NQ-HĐĐH 14-01-2022 10/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Trần Thanh Đức
08/NQ-HĐĐH 12-01-2022 08/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đại học Huế
05/NQ-ĐHH 10-01-2022 05/NQ-ĐHH : Nghị quyết phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
02/NQ-HĐĐH 07-01-2022 02/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong phạm vi nhiệm kỳ Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Trần Văn Hòa
03/NQ-HĐĐH 07-01-2022 03/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: bà Phạm Thị Hồng Nhung
порно видео порно Porno Gratuit Film Gratuit xxx Gratis Sexo Gratis Videos Gratis
german platin porn
Intense Solo Orgasm With Busty Brunette Babe
xxx desi hindi chodai videos hd
anal cuzinho
full hd xxxa
xxxv sex hq
All Internal fresh cum drips from Vivien Bell
Sexy hot babe Amirah Adara with fresh cum
Girl moans with craving and joy being banged hard
Blonde-latina-luna-star-getting-fucked-hard-720p-tube-xvideos
Stacy Gets Her Ass Fucked With Cock
desi curled toes
teens hot xxx