Tìm thấy 2 văn bản - Hiển thị 2 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1003/QC-ĐHH-CATP 24-07-2019 Quy chế phối hợp giữa Đại học Huế và Công an thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tư đối với học sinh, sinh viên nơi cư trú
567/QC-LT-CĐ-ĐHH 14-05-2019 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Đại học Huế nhiệm kỳ 2018 - 2020