Tìm thấy 2181 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
404/QĐ-ĐHH 12-04-2021 Quyết định v/v Ban hành Quy định tạm thời quy trình làm việc của Ban đề thi trong kỳ thi tuyển sinh cao học tại Đại học Huế
387/QĐ-ĐHH 08-04-2021 Quyết định v/v thành lập các tổ công tác thuộc Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
1179/QĐ-BGDĐT 05-04-2021 Quyết định v/v Công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026: PGS.TS Huỳnh Văn Chương
1177/QĐ-BGDĐT 05-04-2021 Quyết định v/v công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
362/QĐ-ĐHH 02-04-2021 Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Dự án phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để quản lý rủi ro lũ lụt nhằm phát triển đô thị theo hướng thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam (FloodAdaptVN)
0 24-03-2021 Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Huế và Trường Đại học Duy Tân
384/HD-ĐHH 22-03-2021 Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến
294/QĐ-ĐHH 18-03-2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ giúp việc Hội đồng
288/QĐ-ĐHH 18-03-2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế và Tổ giúp việc Hội đồng
317/KH-ĐHH 10-03-2021 Thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030
206/QĐ-ĐHH 05-03-2021 Quyết định v/v ban hành Danh mục hồ sơ Đại học Huế năm 2021
184/QĐ-ĐHH 02-03-2021 Quyết định v/v thành lập các khoa, phòng chức năng, trung tâm và các bộ môn thuộc khoa, thuộc Trường Du lịch, Đại học Huế
391/QĐ-BTL 23-02-2021 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh Quân khu 4, Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 4
133/QĐ-ĐHH 08-02-2021 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng và Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế
134/QĐ-ĐHH 08-02-2021 Quyết định điều chỉnh nội dung yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên Lào và Campuchia tại Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
79/QĐ-ĐHH 25-01-2021 Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Đại học Huế
73/QĐ-ĐHH 22-01-2021 Quyết định v/v quy định tạm thời về chức danh Giám đốc chương trình đào tạo tại Đại học Huế
74/QĐ-ĐHH 22-01-2021 Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Du lịch- Đại học Huế
72/QĐ-ĐHH 21-01-2021 Quyết định v/v Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quý khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
71/QĐ-ĐHH 20-01-2021 Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý và Ban Điều hành Dự án phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ về Chính sách và Luật chống biến đổi khí hậu (CCP- Law)
04/NQ-ĐHH 19-01-2021 Nghị quyết v/v công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
07/QĐ-HĐĐH 19-01-2021 Quyết định v/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
06/QĐ-HĐĐH 19-01-2021 Quyết định ban hành Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế
335/QĐ-BGDĐT 15-01-2021 Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
03/QĐ-HĐĐH 03-01-2021 Quyết định v/v giao Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Văn Chi
91/NQ-HĐĐH 31-12-2020 Nghị quyết V/v thông qua Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế
90/NQ-HĐĐH 31-12-2020 Nghị quyết v/v thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Du lịch - Đại học Huế
2121/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế
69/2020/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
2131/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Ông Trương Quý Tùng, Phó giám đốc Đại học Huế, ký các văn bản hành chính và chứng từ tài chính của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế