Tìm thấy 2397 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
666/QĐ-ĐHH 18-05-2023 666/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Đại học Huế
648/QĐ-ĐHH 16-05-2023 648/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch, mã số 9810101 tại Trường Du lịch - Đại học Huế
586/QĐ-ĐHH 08-05-2023 586/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2027
560/QĐ-ĐHH 28-04-2023 560/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích nhà làm việc và công trình sự nghiệp của khối đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế
10/2023/TT-BGDĐT 28-04-2023 10/2023/TT-BGDĐT : Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
04/QĐ-HTT 29-03-2023 04/QĐ-HTT : Quyết định v/v kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024: Ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế, giữ chức Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế.
340/QĐ-ĐHH 21-03-2023 340/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành quy định về công tác giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
313/QĐ-ĐHH 17-03-2023 313/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại tài sản trí tuệ tại Đại học Huế.
319/QĐ-ĐHH 17-03-2023 319/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Đại học Huế và các đơn vị thuộc Đại học Huế
295/QĐ-ĐHH 15-03-2023 295/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Huế
167/QĐ-ĐHH 23-02-2023 167/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giai đoạn 2022-2026
176/QĐ-ĐHH 23-02-2023 176/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Đại học Huế
161/QĐ-ĐHH 22-02-2023 161/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025 và Tổ giúp việc
131/QĐ-ĐHH 14-02-2023 131/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và nội quy sử dụng điện tại số 03, 04 Lê Lợi và số 32 Lê Hồng Phong - Đại học Huế
123/QĐ-ĐHH 10-02-2023 123/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định ký ban hành các văn bản hành chính tại Đại học Huế
110/QĐ-ĐHH 06-02-2023 110/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v ban hành Quy định Danh mục nhà xuất bản có uy tín
83/QĐ-ĐHH 31-01-2023 83/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
87/QĐ-ĐHH 31-01-2023 87/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
86/QĐ-ĐHH 31-01-2023 86/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
85/QĐ-ĐHH 31-01-2023 85/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
84/QĐ-ĐHH 31-01-2023 84/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Gắng, Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
70/QĐ-ĐHH 27-01-2023 70/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huê
4668/QĐ-BGDĐT 30-12-2022 4668/QĐ-BGDĐT : Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
2186/QĐ-ĐHH 30-12-2022 2186/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
2135/QĐ-ĐHH 28-12-2022 2135/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành hoạt động hợp tác với Trường Đại học Duy Tân
2133/QĐ-ĐHH 28-12-2022 2133/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành Chương trình VLIR-IUC và Dự án 1 Chương trình (PSU) Đại học Huế
19/2022/TT-BGDĐT 22-12-2022 19/2022/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
10/2022/TT-BNV 19-12-2022 10/2022/TT-BNV : Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu
2052/QĐ-ĐHH 15-12-2022 2052/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn khối ngànhNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
1990/QĐ-ĐHH 08-12-2022 1990/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định tạm thời tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế
порно видео порно Porno Gratuit Film Gratuit xxx Gratis Sexo Gratis Videos Gratis
german platin porn
Intense Solo Orgasm With Busty Brunette Babe
xxx desi hindi chodai videos hd
anal cuzinho
full hd xxxa
xxxv sex hq
All Internal fresh cum drips from Vivien Bell
Sexy hot babe Amirah Adara with fresh cum
Girl moans with craving and joy being banged hard
Blonde-latina-luna-star-getting-fucked-hard-720p-tube-xvideos
Stacy Gets Her Ass Fucked With Cock
desi curled toes
teens hot xxx