Tìm thấy 2373 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
4668/QĐ-BGDĐT 30-12-2022 4668/QĐ-BGDĐT : Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
2133/QĐ-ĐHH 28-12-2022 2133/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành Chương trình VLIR-IUC và Dự án 1 Chương trình (PSU) Đại học Huế
2135/QĐ-ĐHH 28-12-2022 2135/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành hoạt động hợp tác với Trường Đại học Duy Tân
19/2022/TT-BGDĐT 22-12-2022 19/2022/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
10/2022/TT-BNV 19-12-2022 10/2022/TT-BNV : Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu
1990/QĐ-ĐHH 08-12-2022 1990/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định tạm thời tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế
1938/QĐ-ĐHH 06-12-2022 1938/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
1936/QĐ-ĐHH 06-12-2022 1936/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
78/NQ-HĐĐH 29-11-2022 78/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Quang Vũ
1861/QĐ-ĐHH 28-11-2022 1861/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều phối các hoạt động Pháp ngữ tại Đại học Huế
1782/QĐ-ĐHH 21-11-2022 1782/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đại học Huế
2787/QĐ-UBND 17-11-2022 2787/QĐ-UBND : Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên Huế)
1690/QĐ-ĐHH 11-11-2022 1690/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
76/NQ-HĐĐH 11-11-2022 76/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
1667/QĐ-ĐHH 08-11-2022 1667/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Luật, Đại học Huế giai đoạn 2022-2026
1665/QĐ-ĐHH 07-11-2022 1665/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học và đại học bằng hai tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
1666/QĐ-ĐHH 07-11-2022 1666/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Bản tin Đại học Huế
74/NQ-HĐĐH 02-11-2022 74/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Tài chính của Đại học Huế
1584/QĐ-ĐHH 31-10-2022 1584/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v thành lập Ban phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy, chữa cháy Đại học Huế
1583/QĐ-ĐHH 31-10-2022 1583/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v thành lập Ban phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy, chữa cháy Cơ quan Đại học Huế
1551/QĐ-ĐHH 25-10-2022 1551/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xếp hạng đại học và Tổ xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
1550/QĐ-ĐHH 25-10-2022 1550/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tổ giúp việc Hội đồng
73/NQ-ĐHH 18-10-2022 73/NQ-ĐHH : Nghị quyết về việc ban hành Danh mục ngành đào tạo được quy hoạch giai đoạn 2022-2030 của Đại học Huế
1488/QĐ-ĐHH 17-10-2022 1488/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế và Tổ giúp việc
1466/QĐ-ĐHH 13-10-2022 1466/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
1470/QĐ-ĐHH 13-10-2022 1470/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Báo cáo thường niên Đại học Huế và Tổ giúp việc Ban Biên tập
1458/QĐ-ĐHH 12-10-2022 1458/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Cơ quan Đại học Huế
64/NQ-HĐĐH 10-10-2022 64/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc quyết định nhân sự Thường trực và các ban chuyên môn của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
68/NQ-HĐĐH 10-10-2022 68/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lợi
69/NQ-HĐĐH 10-10-2022 69/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Đỗ Thị Xuân Dung