Tìm thấy 2338 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1339/QĐ-ĐHH 14-09-2022 1339/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc thành lập Ban Quản lý và Điều hành chuyên môn Chương trình VLIR mạng lưới Việt Nam tại Đại học Huế
2201/QĐ-UBND 13-09-2022 2201/QĐ-UBND : Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế
1319/QĐ-ĐHH 12-09-2022 1319/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế
1308/QĐ-ĐHH 09-09-2022 1308/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế
1279/QĐ-ĐHH 05-09-2022 1279/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Huế
1254/QĐ-ĐHH 30-08-2022 1254/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 424/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
1964/QĐ-UBND 16-08-2022 1964/QĐ-UBND : Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1174/QĐ-ĐHH 11-08-2022 1174/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v thành lập Đội Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Cơ quan Đại học Huế
1115/QĐ-ĐHH 02-08-2022 1115/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế
1080/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1080/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1081/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1081/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lịch, Phó Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1082/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1082/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1083/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1083/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Gắng, Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1084/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1084/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1073/QĐ-ĐHH 22-07-2022 1073/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành Dự án CDAE (Curriculum Development in Agroecology)
1068/QĐ-ĐHH 21-07-2022 1068/QĐ-ĐHH : Quyết định phê duyệt Đề án chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế
1054/QĐ-ĐHH 19-07-2022 1054/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến Đại học Huế và Tổ Giúp việc
1006/QĐ-ĐHH 07-07-2022 1006/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành danh mục các học phần được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ trong chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất (Bổ sung)
968/QĐ-ĐHH 28-06-2022 968/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng dạy nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026
952/QĐ-ĐHH 27-06-2022 952/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
1789/QĐ-BGDĐT 22-06-2022 1789/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v công nhận Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với PGS.TS Lê Anh Phương
853/QĐ-ĐHH 31-05-2022 853/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế
753/ĐHH-ĐTCTSV 30-05-2022 753/ĐHH-ĐTCTSV : V/v cho phép Trường Đại học Nông Lâm đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chăn nuôi bằng tiếng Anh tại Lào
39/NQ-HĐĐH 26-05-2022 39/NQ-HĐĐH : Nghị quyết quyết định chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với PGs.TS Lê Anh Phương
803/QĐ-ĐHH 25-05-2022 803/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
794/QĐ-ĐHH 24-05-2022 794/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sỹ cho đội ngũ của Đại học Huế theo Quy t định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 củ Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng c o năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
36/NQ-HĐĐH 20-05-2022 36/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
719/QĐ-ĐHH 17-05-2022 719/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế
713/QĐ-ĐHH 17-05-2022 713/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định việc biên soạn, thẩm định, xuất bản và sử dụng giáo trình giáo dục đại học tại Đại học Huế
709/QĐ-ĐHH 16-05-2022 709/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của Dự án đầu tư xây dựng Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế giai đoạn 2020-2025