Tìm thấy 476 văn bản - Hiển thị 26 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
5422/BTC-ÐT 12-05-2008 Công văn về việc tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng
08/CĐ-UBND 21-08-2007 Công điện về việc đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau dịp kỷ niệm 62 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
2757/CT-THVNDT 17-08-2007 Công văn về việc hướng dẫn bổ sng thu phí, lệ phí.
1202/CTUBND-HC 16-08-2007 Công văn về việc đề nghị mở lớp đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I và cấp II.
8610/BGDĐT-KHTC 16-08-2007 Công văn về việc đào tạo cử tuyển năm 2007.
8371/BGDĐT-ĐH&SĐH 09-08-2007 Công văn về việc hướng dẫn Quy định dạy thêm.
8306/BGDĐT-HSSV 07-08-2007 Công văn về việc tổ chức \"Tuần sinh hoạt công dân - HSSV\" trong các trường đào tạo năm học 2007-2008.
8210/BGDĐT-HSSV 06-08-2007 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2007-2008.
8174/BGDĐT-KHCN 03-08-2007 Công văn về việc cử học viên tham dự chương trình học bổng tại Trường Đại học Đa truyền thông Ma-lai-xi-a
8165/BGDĐT-VP 02-08-2007 Công văn viề việc phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
8061/BGDĐT-TCCB 01-08-2007 Công văn về việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quyết định của Thứ trưởng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
221/TTKHCN 31-07-2007 Công văn về việc tham gia kết nối mạng VINAREN.
7818/BGDĐT-GDCN 26-07-2007 Công văn về việc triệu tập giáo viên tập huấn Chính trị TCCN năm 2007.
2525/CT-THNVDT 24-07-2007 Công văn về việc sử dụng HĐ thu phí
7642/BGDĐT- ĐH&SĐH 23-07-2007 Công văn về việc thực hiện kế hoạch học tập và bồi dưỡng cho CBQL và CBGV của các trường ĐT theo chương trình tiên tiến
7374/BGDĐT-GDQP 17-07-2007 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2007-2008.
QĐ 604/QĐ/ĐHH-TCNS 21-05-2007 Quyết định: Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và tổ tư vấn chuyên môn cho Ban trong công tác quản lý và thông tin khoa học của ĐHH.
107/ĐHH-VP 01-02-2007 Công văn về việc điều tra công tác soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản hành chính trong các đơn vị thuộc Đại học Huế.
104/ĐHH-ĐTĐH 31-01-2007 Công văn về việc phổ biến dự kiến tuyển sinh Đại học năm 2007.
105/ĐHH-SĐH 31-01-2007 Công văn về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học năm 2007 tại các trường thành viên.
106/ĐHH-CTCT-SV 31-01-2007 Công văn về việc Hướng dẫn thực hiện xét miễn, giảm học phí.
/CV-DHH-TCNS 29-01-2007 Công văn về việc đề nghị xin gia hạn thời gian nghiên cứu sinh.
2663/CT-TNCN 25-01-2007 Công văn về việc kê khai nộp thuế đối với người có thu nhập cao.
065/ĐHH-CTCT-SV 23-01-2007 Công văn về việc thời gian xét miễn, giảm học phí.
059/ĐHH-CTCT-SV 18-01-2007 Công văn về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg.
2017/VHTT-BC 29-05-1999 2017/VHTT-BC: v/v xuất bản tạm thời Đặc san Khoa học của Đại học Huế