Tìm thấy 2167 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
786/QĐ-BNV 05-07-2007 Quyết định về việc bổ nhiệm ngạch Phó Giáo sư đối với cán bộ, công chức.
36/2007/QĐ-BGDĐT 28-06-2007 Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.
607/QĐ-ĐHH-TCNS 21-05-2007 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế, Nhiệm kỳ 2006 - 2011
QĐ 604/QĐ/ĐHH-TCNS 21-05-2007 Quyết định: Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và tổ tư vấn chuyên môn cho Ban trong công tác quản lý và thông tin khoa học của ĐHH.
80/2007/NĐ-CP 19-05-2007 Nghị định của Chính phủ về Doanh nghiệp khoa học công nghệ
QĐ: 588/QĐ-ĐHH-TCNS 15-05-2007 Quyết định về việc thành lập các trung tâm trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ (Trung tâm Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Thông tin - Thư viện).
QĐ 558/QĐ-ĐHH-TCNS 08-05-2007 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học - Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2006-2011.
55/2005/TTLT-BNV-VPCP 01-04-2007 Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
104/QĐ-ĐHH-TCNS 12-02-2007 Quyết đinh về việc Thành lập hội đồng xét duyệt danh mục thiết bị, dự toán chi tiết và lưa chọn nhà thầu thực hiện Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng và nâng cao năng lực nghiên cứu Công nghệ sinh học
107/ĐHH-VP 01-02-2007 Công văn về việc điều tra công tác soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản hành chính trong các đơn vị thuộc Đại học Huế.
104/ĐHH-ĐTĐH 31-01-2007 Công văn về việc phổ biến dự kiến tuyển sinh Đại học năm 2007.
105/ĐHH-SĐH 31-01-2007 Công văn về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học năm 2007 tại các trường thành viên.
106/ĐHH-CTCT-SV 31-01-2007 Công văn về việc Hướng dẫn thực hiện xét miễn, giảm học phí.
/CV-DHH-TCNS 29-01-2007 Công văn về việc đề nghị xin gia hạn thời gian nghiên cứu sinh.
2663/CT-TNCN 25-01-2007 Công văn về việc kê khai nộp thuế đối với người có thu nhập cao.
065/ĐHH-CTCT-SV 23-01-2007 Công văn về việc thời gian xét miễn, giảm học phí.
059/ĐHH-CTCT-SV 18-01-2007 Công văn về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg.
899/QĐ-ĐHH-ĐT 10-10-2006 Quyết định của Giám đốc Đại học Huế về việc tiếp nhận LHS Lào vào học Đại học Huế năm học 2006-2007 theo ngân sách tỉnh TT-Huế.
400/QĐ-ĐHH-SĐH 10-10-2006 Quyết định về việc công nhận học viên Cao học khóa năm 2006 của Đại học Huế (cho đợt thi tuyển sinh SĐH lần 2)
396/QĐ-ĐHH-ĐT 09-10-2006 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm hệ chính quy, cử tuyển và hợp đồng khóa 2002-2006 (Kỳ 2).
398/QĐ-ĐHH-SĐH 09-10-2006 Quyết định của Giám đốc Đại học Huế về việc tiếp nhận học viên cao học Trần Thị Huyền Sương.
394/QĐ-ĐHH-QLDA 04-10-2006 Quyết định về việc thành lập Hội đòng đấu thầu thiết bị thuộc Dự án tăng cường trang thiết bị nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học - Đại học Huế
386/QĐ-ĐHH-QLKH 30-09-2006 Quyết định về việc thành lập các Hội đồng khoa học đánh giá thuyết minh đề tài KHCN cấp bộ năm 2006.
375/QĐ-ĐHH-SĐH 28-09-2006 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Tiến sĩ cấp Nhà nước.
378/QĐ-ĐHH-SĐH 28-09-2006 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ ở Bộ môn.
QĐ: 4889/QĐ-BGDĐT 06-09-2006 Quyết định về bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Toàn giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2006 - 2011.
388/QĐ-ĐHH-ĐT 02-09-2006 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm loại hình chuyên tu, đào tạo tại các địa phương, khóa 2004-2006.
QĐ: 2155/QĐ-BGD&ĐT 03-05-2006 Quyết định về việc thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị.
QĐ 460/QĐ-BGD&ĐT 25-01-2006 Quyết định: Về việc phê duyệt Đề án phát triển tổng thể Đại học Huế trọng điểm đến năm 2015".
QĐ: 232/QĐ-ĐHH-TCNS 18-03-2005 Quyết định thành lập Khoa Giáo dục thể chất trực thuộc Đại học Huế.