Tìm thấy 104 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
71/QĐ-ĐHH 20-01-2021 Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý và Ban Điều hành Dự án phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ về Chính sách và Luật chống biến đổi khí hậu (CCP- Law)
2134/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đại học Huế
1504/QĐ-ĐHH 15-10-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Điều hành Chương trình Okayama tại Đại học Huế
1505/QĐ-ĐHH 15-10-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành các dự án nâng cao năng lực của Đại học Huế do Cộng đồng Châu Âu tài trợ (SHARE , TOURIST, Xây dựng Lò bánh mì Pháp)
04/2020/TT-BGDĐT 18-03-2020 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
30/2018/TT-BGDĐT 21-12-2018 Thông tư ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
QĐ: 686/QĐ-ĐHH 10-06-2016 Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Huế.
CV: 2637/BGDĐT-HTQT 06-06-2016 Về việc thủ tục xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
BC: 161/BC-ĐHH 22-02-2016 Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào học tại Đại học Huế năm học 2015 - 2016.
QĐ: 108/QĐ-ĐHH 03-02-2016 Quyết định ban hành Quy định thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại Đại học Huế.
CV: 31/ĐHH-HTQT 11-01-2016 Về việc các chương trình hỗ trợ của USAID.
CV: 998/ĐHH-HTQT 28-10-2015 Về việc: Học bổng Tiến sĩ Vanier Canada.
CV: 999/ĐHH-HTQT 28-10-2015 Về việc: Học bổng Tiếng Anh tăng cường do United Board tài trợ năm 2015.
CV: 769/ĐHH-HTQT 25-08-2015 Về việc: Chương trình hỗ trợ nghiên cứu Nhật Bản của Quỹ Sumitomo.
CV: 168/ĐHH-HTQT 03-03-2015 Về việc: Chương trình học bổng của Chính phủ Đài Loan năm 2015.
CV: 131/ĐHH-HTQT 12-02-2015 Về việc: Thông tin về Chương trình học bổng Chính phủ Úc niên khóa 2016.
QĐ: 2266/QĐ-ĐHH 31-12-2014 Quyết định: Về việc thành lập Ban chỉ đạo các dự án Erasmus Mundus của Đại học Huế
CV: 1139/ĐHH-HTQT 08-12-2014 Về việc: Nộp hồ sơ tham gia Hội thảo Researcher Links 2015.
CV: 1117/ĐHH-HTQT 28-11-2014 Về việc: Chương trình học bổng Chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam 2015-2016.
CV: 1113/ĐHH-HTQT 28-11-2014 Về việc: Học bổng LOTUS - (EMA2).
CV: 1049/ĐHH-HTQT 05-11-2014 Về việc: Giới thiệu thông tin về chương trình Học bổng Alfaber.
CV: 1056/ĐHH-HTQT 05-11-2014 Về việc: Học bổng ALFABET (EMA2).
CV: 596/ĐHH-HTQT 23-06-2014 Về việc: Hướng dẫn một số thủ tục hợp tác quốc tế.
CV: 418/ĐHH-HTQT 06-05-2014 Về việc: Chương trình học bổng Endeavour năm 2015 của chính phủ Úc.
CV: 330/ĐHH-HTQT 14-04-2014 Vể việc: Tổ chức kỳ thi IELTS tại Đại học Huế.
CV: 100/ĐHH-HTQT 19-02-2014 Về việc: Thông tin về chương trình học bổng Chính phủ Úc niên khóa 2015.
CV: 99/ĐHH-HTQT 19-02-2014 Về việc: Thông tin về chương trình học bổng tài năng IN.WBI.
CV: 58/ĐHH-HTQT 25-01-2014 Về việc: Học bổng Thạc sĩ 2014-2015 của AUF.
CV: 07/ĐHH-HTQT 06-01-2014 Về việc: Chương trình học bổng thạc sĩ 2 của Hội đồng vùng Poitou - Charentes.
CV: 06/ĐHH-HTQT 06-01-2014 Về việc: Thông tin về chương trình học bổng tại Đại học Quảng Tây