Tìm thấy 104 văn bản - Hiển thị 14 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
37/2007/QĐ-BGDĐT 12-07-2007 Quyết định Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo.
787/QĐ-BNV 05-07-2007 Quyết định về việc bổ nhiệm ngạch Phó Giáo sư đối với cán bộ, công chức.
786/QĐ-BNV 05-07-2007 Quyết định về việc bổ nhiệm ngạch Phó Giáo sư đối với cán bộ, công chức.
36/2007/QĐ-BGDĐT 28-06-2007 Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.
104/ĐHH-ĐTĐH 31-01-2007 Công văn về việc phổ biến dự kiến tuyển sinh Đại học năm 2007.
105/ĐHH-SĐH 31-01-2007 Công văn về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học năm 2007 tại các trường thành viên.
/CV-DHH-TCNS 29-01-2007 Công văn về việc đề nghị xin gia hạn thời gian nghiên cứu sinh.
899/QĐ-ĐHH-ĐT 10-10-2006 Quyết định của Giám đốc Đại học Huế về việc tiếp nhận LHS Lào vào học Đại học Huế năm học 2006-2007 theo ngân sách tỉnh TT-Huế.
400/QĐ-ĐHH-SĐH 10-10-2006 Quyết định về việc công nhận học viên Cao học khóa năm 2006 của Đại học Huế (cho đợt thi tuyển sinh SĐH lần 2)
396/QĐ-ĐHH-ĐT 09-10-2006 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm hệ chính quy, cử tuyển và hợp đồng khóa 2002-2006 (Kỳ 2).
398/QĐ-ĐHH-SĐH 09-10-2006 Quyết định của Giám đốc Đại học Huế về việc tiếp nhận học viên cao học Trần Thị Huyền Sương.
375/QĐ-ĐHH-SĐH 28-09-2006 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Tiến sĩ cấp Nhà nước.
378/QĐ-ĐHH-SĐH 28-09-2006 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ ở Bộ môn.
388/QĐ-ĐHH-ĐT 02-09-2006 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm loại hình chuyên tu, đào tạo tại các địa phương, khóa 2004-2006.