Tìm thấy 79 văn bản - Hiển thị 19 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
CV: 539/ĐHH-HTQT 24-05-2013 Về việc: Tổ chức Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ.
CV 850/SKHCN 15-11-2011 Về việc: Mời tham gia đăng ký tuyển chọn cơ quan chủ trì đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh năm 2012.
QĐ 2400/QĐ-UBND 15-11-2011 Quyết định: Về việc phê duyệt lộ trình thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân.
QĐ 1630/QĐ-UBND 10-08-2011 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
KH 23/KH-UBND 31-03-2011 Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Cố đô về Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II năm 2011.
KH 17/KH-UBND 08-03-2011 Kế hoạch Thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2011.
CV 361/ĐHĐN 27-01-2011 Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Giảng viên chính năm 2010 của Đại học Huế tại điểm thi Đại học Đà Nẵng.
QĐ 2709/QĐ-UBND 30-12-2010 Quyết định Phê duyệt phương án tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V (2010 - 2011).
70/UBND-GD 07-01-2010 Chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
152/CTr-BCĐ 31-12-2009 Chương trình Công tác năm 2010 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Thừa Thiên Huế
QĐ: 776/QĐ-UBND 14-04-2009 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng -an ninh Đại học Huế.
10b/2008/NQ-HÐND 11-07-2008 Nghị Quyết về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viêc chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
3407UBND-DN 03-07-2008 Công văn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
694/SNgV-VP 27-06-2008 Thông báo về việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế \"một cửa\" tại Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
1356/QD-UBND 09-06-2008 Quyết định về việc Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
62/TB-BCĐ 06-06-2008 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các chuyên viên Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tỉnh.
777/TTr-SKHĐT 28-05-2008 Tờ trình về việc phê duyệt dự án đầu tư vào khu Đại học Huế (đường Hồ Đắc Di)
08/CĐ-UBND 21-08-2007 Công điện về việc đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau dịp kỷ niệm 62 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
1202/CTUBND-HC 16-08-2007 Công văn về việc đề nghị mở lớp đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I và cấp II.