Tìm thấy 79 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
QĐ: 1284/QĐ-UBND 13-06-2016 Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế.
QĐ: 670/QĐ-ĐHH 07-06-2016 Quyết định ban hành Hướng dẫn tổ chức Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế.
QĐ: 579/QĐ-ĐHH 20-05-2016 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo đánh giá nội bộ cơ sở đào tạo Đại học Huế và Tổ thư ký Ban chỉ đạo
QĐ: 363/QĐ-ĐHH 01-04-2016 Quyết định ban hành Quy định về Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Đại học Huế.
CV: 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD 18-03-2016 Về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016.
TT: 02/2016/TT-BGDĐT 10-03-2016 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
QĐ: 138/QĐ-ĐHH 22-02-2016 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý của Trường Cao đẳng Phương Đông.
TB: 138/TB-ĐHH 16-02-2016 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Lê Văn Anh về đợt kiểm tra công tác tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài tại các trường thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
QĐ: 19/QĐ-ĐHH 11-01-2016 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Tự đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo tại các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
QĐ: 1496/QĐ-ĐHH 25-11-2015 Quyết định: Về việc Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế.
TB: 981/TB-ĐHH 23-10-2015 Thông báo: Kết luận của Phó Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị giao ban Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015.
Cv: 161/ĐHH-KTĐBCLGD 03-03-2015 Về việc: Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng quy năm 2015.
CV: 144/ĐHH-KTĐBCLGD 26-02-2015 Về việc: Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.
CV: 971/ĐHH-KTĐBCLGD 15-10-2014 Về việc: Báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.
QĐ: 39/QĐ-HĐTSĐHCĐ 15-10-2014 Quyết định: Về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 3 (nguyện vọng 3) tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2014
QĐ: 31/QĐ-HĐTSĐHCĐ 17-09-2014 Quyết định: Về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2) tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2014.
QĐ: 28/QĐ-HĐTSĐHCĐ 11-08-2014 Về việc: Điều chỉnh điểm trúng tuyển đối với một số ngành có quy định môn thi chính (nhân hệ số 2) trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2014.
QD: 965/QĐ-ĐHH 14-05-2014 Quyết định: Về thành lập hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2014-2016 và Tổ giúp việc Hội đồng.
TB: 360/TB-ĐHH 17-04-2014 Thông báo: Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 các ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.
TB 332/TB-ĐHH 14-04-2014 Thông báo: về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014.
TB: 332/TB-ĐHH 14-04-2014 Thông báo: Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014.
QĐ: 509/QĐ-ĐHH 27-03-2014 Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng xét hủy bài thi tuyển sinh đại học của thí sinh không trúng tuyển năm 2012 và của thí sinh trúng tuyển năm 2007 đã hết hạn lưu trữ.
TB: 211/ĐHH-KTĐBCLGD 19-03-2014 Về việc: Lịch công tác tuyển sinh Đại học Huế năm 2014.
CV: 71/ĐHH-KTĐBCLGD 11-02-2014 Về việc: Báo cáo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 (lần 2).
CV: 1185/ĐHH 04-12-2013 Về việc: Hội thảo tập huấn đảm bảo chất lượng giáo dục.
QĐ 35/QĐ-HĐTSĐHCĐ 11-10-2013 Quyết định: Về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 3 (nguyện vọng 3) tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2013.
TB: 39/TB-HĐTSĐHCĐ 11-09-2013 TB: 39/TB-HĐTSĐHCĐ, ngày 11/9/2013 Thông báo: Về việc xét tuyển đợt 3 (nguyện vọng 3).
QĐ: 30/QĐ-HĐTSĐHCĐ 11-09-2013 Quyết định: Về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2) tuyển sinh vào Đại học Huế.
TB: 34/TB-HĐTSĐHCĐ 09-08-2013 Thông báo: Về việc xét tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2).
QĐ: 20/QĐ-HĐTSĐHCĐ 29-07-2013 Quyết định: Về việc công bố điểm thi tuyển sinh và Đại học Huế năm 2013.