Tìm thấy 79 văn bản - Hiển thị 19 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
TB: 33/TB-HĐTSĐHCĐ 28-07-2013 Thông báo: Về việc nhận kết quả điểm thi tuyển sinh và các thủ tục liên quan.
QĐ: 879/QĐ-ĐHH 27-05-2013 Quyết định: Về việc thành lập Ban chỉ đạo Kiểm định chương trình theo tiêu chuẩn AUN và Tổ Thư ký.
TB: 389/TB-ĐHH 11-04-2013 Thông báo: Về việc xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo.
TB: 323/TB-ĐHH 02-04-2013 Thông báo: Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013.
Cv 77/ĐHH-KTĐBCLGD 25-01-2013 Lịch công tác tuyển sinh Đại học Huế năm 2013.
TB 14/TB-ĐHH 07-01-2013 Thông báo: Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp bàn về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.
TB 1052_TB_ĐHH 30-10-2012 Thông báo: Kết luận của Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch hội đồng tuyển sinh tại Hội nghị tổng kết tuyển sinh đại học năm 2012.
QĐ 1023/QĐ-ĐHH 04-06-2012 Quyết định: Về việc thành lập Tổ nghiệm thu các hợp đồng EEC11.1-3; EEC11.2; EEC11.4-5 và EEC11.6
QĐ 2200/QĐ-ĐHH-KT-ĐBCLGD 14-10-2011 Quyết định: Về việc công bố điểm trúng tuyển vào Đại học Huế năm 2011 (Đợt 3).
QĐ 1981/QĐ-ĐHH-KTĐBCLGD 19-09-2011 Quyết định: Về việc công bố điểm trúng tuyển vào Đại học Huế năm 2011 (Đợt 2).
TB 920/TB-ĐHH-KTĐBCLGD 19-09-2011 Thông báo: Về việc xét tuyển đợt 3 (nguyện vọng 3).
TB: 868/TB-ĐHH-KTĐBCLGD 07-09-2011 Thông báo: Về việc điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển NV 2.
TB: 748/TB-ĐHH-KT-ĐBCLGD 08-08-2011 Thông báo: Về việc xét tuyển Đợt 2.
QĐ 1644/QĐ-ĐHH-KT-ĐBCLGD 08-08-2011 Về việc: Công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2011.
TB 503/ĐHH-KT-ĐBCLGD 27-05-2011 Lịch chi tiết công tác tuyển sinh năm 2011 của Đại học Huế (từ 22/6 đến 30/7/2011).
TB 500/TB-ĐHH-KT-ĐBCLGD 26-05-2011 Thông báo về việc ưu tiên xét tuyển thí sinh khuyết tật vào các ngành đào tạo của Đại học Huế
TB 499/TB-ĐHH-KT-ĐBCLGD 26-05-2011 Thông báo về môn thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật khối V.
CV 431/ĐHH-KT-ĐBCLGD 11-05-2011 Về việc: Xây dựng ngân hàng đề thi.
CV 134/ĐHH-ĐBCL 03-02-2010 Công văn thực hiện công tác 3 công khai (các mẫu văn bản)