Tìm thấy 2167 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1515/QĐ-ĐHH 16-10-2020 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 -2021
1509/QĐ-ĐHH 15-10-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1505/QĐ-ĐHH 15-10-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành các dự án nâng cao năng lực của Đại học Huế do Cộng đồng Châu Âu tài trợ (SHARE , TOURIST, Xây dựng Lò bánh mì Pháp)
1504/QĐ-ĐHH 15-10-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Điều hành Chương trình Okayama tại Đại học Huế
1500/QĐ-ĐHH 14-10-2020 Quyết định phê duyệt vị trí việc làm Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1488/QĐ-ĐHH 09-10-2020 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng Đại học Huế
39/2020/TT-BGDĐT 09-10-2020 Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
2988/QĐ-BGDĐT 09-10-2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các thứ trưởng
1343a/QĐ-ĐHH 09-10-2020 Quyết định v/v điều chỉnh và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường
1478/QĐ-ĐHH 07-10-2020 Quyết định ban hành Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
38/2020/TT-BGDĐT 06-10-2020 Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
1449/QĐ-ĐHH 30-09-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế từ 01/10/2020 đến 31/12/2020
1448/QĐ-ĐHH 30-09-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế từ 01/10/2020 đến 31/12/2020
1447/QĐ-ĐHH 30-09-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1436/QĐ-ĐHH 29-09-2020 Quyết định ban hành Quy định về quy trình xây dựng, quản lý Đề cương hướng dẫn học tập và Ngân hàng câu hỏi thi các học phần Lý luận chính trị khối không chuyên trong Đại học Huế
1420/QĐ-ĐHH 25-09-2020 Quyết định ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần và những môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh: Hóa lý thuyết và hóa lý; Hóa hữu cơ; Hóa phân tích
2727/QĐ-BGDĐT 23-09-2020 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1408/QĐ-ĐHH 22-09-2020 Quyết định ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành dần; ngành khác và các môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ thi tuyển sinh cao học
1456/KH-ĐHH 21-09-2020 Kế hoạch năm học 2020 - 2021
1395/QĐ-ĐHH 17-09-2020 Quyết định v/v thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Cơ quan Đại học Huế năm 2020, 2021
1394/QĐ-ĐHH 17-09-2020 Quyết định v/v thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế năm 2020, 2021
31/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
30/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
29/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
1366/QĐ-ĐHH 14-09-2020 Quyết định ban hành Quy định quản lý sinh viên Đại học Huế thực tập và làm việc ở nước ngoài
1405/HD-ĐHH 11-09-2020 Hướng dẫn phối hợp xử lý dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) theo tình huống
1359/QĐ-ĐHH 11-09-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập Bản tin và Cổng thông tin điện tử Đại học Huế
1333/QĐ-ĐHH 09-09-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017 - 2025 của Đại học Huế
1342a/QĐ-ĐHH 09-09-2020 Quyết định v/v điều chỉnh và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế xây dựng
1341a/QĐ-ĐHH 09-09-2020 Quyết định v/v điều chỉnh và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng