Tìm thấy 2167 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
879/QĐ-ĐHH 23-06-2020 Quyết định Phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
242/TB-UBND 23-06-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế
863/QĐ-ĐHH 18-06-2020 Quyết định ban hành danh mục các học phần được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ trong chương trình liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất
1588/QĐ-BGDĐT 16-06-2020 Quyết định v/v phân cấp cho Giám đốc đại học vùng quyết định kéo dài thời gian làm việc, nâng lương thường xuyên, nghỉ hưu đối với giảng viên cao cấp
828/QĐ-ĐHH 15-06-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm ông Hoàng Bùi Bảo giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024
838/QĐ-ĐHH 15-06-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Đoàn Đức Lương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
829/QĐ-ĐHH 15-06-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024
839/QĐ-ĐHH 15-06-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Lê Đình Phùng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
857/TB-ĐHH 12-06-2020 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp bàn về công tác giảng dạy các môn Lý luận chinh trị tại Đại học Huế
813/QĐ-ĐHH 11-06-2020 Quyết định v/v bàn giao quyền sử dụng khu đất tại Khu quy hoạch Đại học Huế ở Trường Bia cho Trường Đại học Luật, Đại học Huế
828/HD-ĐHH 09-06-2020 Hướng dẫn xây dựng và tổ chức khóa học E-learning
763/QĐ-ĐHH 03-06-2020 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2020 - 2030 và Tổ Thư ký
766/QĐ-ĐHH 03-06-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
754/QĐ-ĐHH 01-06-2020 Quyết định v/v ban hành Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Đại học Huế
755/QĐ-ĐHH 01-06-2020 Quyết định ban hành Quy định Tổ chức và Quản lý chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế
751/QĐ-ĐHH 29-05-2020 Quyết định ban hành Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học của Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
1267/QĐ-UBND 27-05-2020 Quyết định v/v kiên toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
83/NQ-CP 27-05-2020 Nnghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1320/QĐ-BGDĐT 25-05-2020 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng phụ trách chỉ đạo các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu t
11/2020/TT-BGDĐT 19-05-2020 Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
10/2020/TT-BGDĐT 14-05-2020 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
1169/QĐ-BGDĐT 14-05-2020 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
626/QĐ-ĐHH 06-05-2020 Quyết định v/v thành lập các bộ môn thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
618/QĐ-ĐHH 04-05-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
605/QĐ-ĐHH 28-04-2020 Quyết định ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần; ngành khác và các môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ thi tuyển sinh cao học
591/QĐ-ĐHH 23-04-2020 Quyết định v/v Ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần và những môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh
540/ĐHH-ĐTCTSV 23-04-2020 V/v hướng dẫn tạm thời bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến
586/QĐ-ĐHH 21-04-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế
576/QĐ-ĐHH 16-04-2020 Quyết định v/v phân công ông Trương Quý Tùng - Phó Giám đốc Đại học Huế kiêm nhiệm chức vụ Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế kể từ ngày 20/4/2020
554/QĐ-ĐHH 09-04-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021