Tìm thấy 476 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
540/ĐHH-ĐTCTSV 23-04-2020 V/v hướng dẫn tạm thời bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến
586/QĐ-ĐHH 21-04-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế
273/ĐHH-KHCNQHQT 04-03-2020 V/v thay đổi đơn vị tiếp nhận, quản lý sản phẩm ứng dụng các đề tài, nhiệm vụ KH&CN
99/QĐ-ĐHH 21-01-2020 Quyết định v/v cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Công nghệ thông tin
4966/BGDĐT-CNTT 31-10-2019 4966/BGDĐT-CNTT : V/v triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm
3947/QĐ-BGDĐT 24-10-2019 Quyết định v/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục
1296/ĐHH-ĐT 19-09-2019 V/v miễn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ không chuyên đầu ra cho sinh viên
15/2019/GP-XBBT 05-08-2019 Giấy phép xuất bản bản tin: Bản tin Đại học Huế
32/NQ-HĐĐH 02-08-2019 Nghị quyết v/v thông qua Đề án thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Huế
3208/BGDĐT-GDĐH 29-07-2019 V/v Ủy quyền cho Giám đốc Đại học Huế ký quyết định tổ chức đào tạo 1 phần chương trình thạc sĩ theo định hướng ứng dụng tại các khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung
842/ĐHH-KHTC 25-06-2019 V/v hướng dẫn lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành
670/ĐHH-KHTC 31-05-2019 V/v thanh toán giờ giảng cho giảng viên công tác tại Cơ quan Đại học Huế sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị
01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT 08-05-2019 Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019 - 2025
1808/BGDĐT-VP 26-04-2019 V/v phát hành văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia
1209/BGDĐT-QLCL 27-03-2019 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019
180/ĐHH-ĐT 22-02-2019 V/v quy định tên ngành và mã số ngành mới
59/TB-ĐHH 16-01-2019 Thông báo v/v công nhận chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế JETSET - LCCI Pearson
1501/ĐHH-ĐT 06-11-2018 V/v thống nhất mã ngành/ chuyên ngành trong hồ sơ tốt nghiệp các trình độ đào tạo
21/2018/TT-BGDĐT 24-08-2018 Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
899/ĐHH-KHTC 03-07-2018 V/v quy định về chế độ kế toán áp dụng chung trong toàn Đại học Huế
320/ĐHH-ĐT 23-03-2018 V/v tổ chức tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học
149/CAT-PV11 10-01-2018 V/v thông báo thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên Huế
5556/BGDĐT-VP 23-11-2017 V/v tăng cường công tác lưu trữ theo Chỉ thị số 35/CT-TTg
5501/BGDĐT-GDĐH 21-11-2017 V/v ủy quyền cho Giám đốc Đại học Huế ký quyết định tổ chức đào tạo một phần chương trình trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng tại Tây Nguyên và Tây Nam Bộ
KH: 740/KH-BGDĐT 10-10-2017 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2017 - 2018.
KH: 190/KH-UBND 21-09-2017 Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020.
CV: 1122/ĐHH-ĐT 19-09-2017 V/v công nhận Chứng chỉ Ngoại ngữ trong tuyển sinh và đào tạo sau đại học.
KH: 1027/KH-ĐHH 25-08-2017 Kế hoạch năm học 2017 - 2018.
Thông báo 21-07-2017 Thông báo nội dung buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Đại học Huế về định hướng phát triển Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
CV: 5103/UBND-TH 18-07-2017 V/v tham dự các phiên họp, cuộc họp do UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức.