Tìm thấy 476 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
KH: 147/KH-UBND 30-06-2017 Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.
KH: 148/KH-UBND 30-06-2017 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống tội phạm quốc gia.
KH: 765/KH-ĐHH 19-06-2017 Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Đại học Huế giai đoạn 2017 - 2020.
CV: 528/BHXH-QLT 01-06-2017 V/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP.
KH: 127/KH-UBND 29-05-2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
CV: 2292/BGDĐT-VP 29-05-2017 V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT.
CV: 30/HĐCDGSNN 26-05-2017 V/v nâng cao chất lượng của các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi.
KH: 345/KH-BGDĐT 23-05-2017 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025".
KH: 351/KH-ĐHH 30-03-2017 Kế hoạch tuyển sinh sau đại học - đợt 1 năm 2017.
GP: 114/GP-BTTTT 15-03-2017 Giấy phép hoạt động báo in: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
CV: 833/BGDĐT-KHCNMT 03-03-2017 V/v triển khai quy hoạch phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
CTr: 1141/CTr-BGDĐT-BND 21-02-2017 Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017 - 2021.
CV: 282/BGDĐT-CTHSSV 25-01-2017 V/v đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.
CV: 6383/BGDĐT-VP 30-12-2016 Về việc giới thiệu chữ ký Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế trường học.
CT: 6186/CT-BGDĐT 29-12-2016 Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.
KH: 195/KH-UBND 23-12-2016 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
KH: 1510/KH-HĐPHCTPBGDPL 13-12-2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách Tư pháp và hoạt động Tư pháp năm 2017.
CV: 6078/BGDĐT-GDTX 13-12-2016 Về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.
CTr: 861/CTr-BGDĐT-TWĐTN 28-11-2016 Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017.
Biên bản ghi nhớ 14-10-2016 Biên bản ghi nhớ nội dung buổi làm việc giữa Đại học Huế và UBND tỉnh Quảng Trị về định hướng phát triển Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
KH: 1219/KH-ĐHH 07-10-2016 Kế hoạch tổng thể Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957 - 2017).
CV: 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD 28-09-2016 Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.
KH: 1063/KH-ĐHH 09-09-2016 Kế hoạch công tác thanh tra của Đại học Huế năm học 2016 - 2017.
CTr: 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN 01-09-2016 Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
KH: 1035/KH-ĐHH 01-09-2016 Kế hoạch năm học 2016 - 2017.
CV: 4039/BGDĐT-KHTC 18-08-2016 Về việc điều chỉnh tăng học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 77/2014/NQ-CP.
KH: 932/KH-ĐHH 04-08-2016 Kế hoạch tổng thể Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957 - 2017).
CV: 925/ĐHH-PCTĐ 02-08-2016 Về việc khen thưởng quá trình cống hiến.
837/ĐHH-CTHSSV 12-07-2016 V?v xét chọn sinh viên đề nghị nhận học bổng FUYO năm học 2015-2016
CV: 3332/BGDĐT-TĐKT 07-07-2016 Về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 14 năm 2017.