Tìm thấy 476 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
CV: 89/ĐHH-CTHSSV 25-01-2016 Về việc chỉ tiêu tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2015-2016.
CV: 91/ĐHH-ĐT 25-01-2016 Về việc cho phép lập đề án mở chuyên ngành đào tạo Luật kinh tế trình độ tiến sĩ và chuyên ngành Lý luận - Lịch sử nhà nước và pháp luật trình độ thạc sĩ.
CV: 75/ĐHH-PCTĐ 21-01-2016 Về việc đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016.
CV: 63/ĐHH-ĐT 18-01-2016 Về việc đăng ký chỉ tiêu các ngành tuyển sinh năm 2016.
CV: 60a/ĐHH 18-01-2016 Về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.
CV: 193/BGDĐT-CSVCTBTH 18-01-2016 Về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016.
TB: 62/TB-ĐHH 18-01-2016 Thông báo kế hoạch đón Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 - Cơ quan Đại học Huế.
CV: 61/ĐHH-KHCNMT 18-01-2016 Về việc hướng dẫn thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2016.
CV: 189/BGDĐT-CTHSSV 18-01-2016 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học.
CV: 56/ĐHH-VP 15-01-2016 Về việc đón Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.
CV: 140/BGDĐT-TCCB 13-01-2016 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy.
CV: 45/ĐHH-ĐT 13-01-2016 Về việc cho phép lập đề án mở chuyên ngành đào tạo Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Bảo vệ thực vật trình độ tiến sĩ.
KH: 20/KH-BGDĐT 12-01-2016 Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2016.
KH: 19/KH-BGDĐT 12-01-2016 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục gia đoạn 2016 - 2020.
CV: 31/ĐHH-HTQT 11-01-2016 Về việc các chương trình hỗ trợ của USAID.
KH: 36/KH-ĐHH 11-01-2016 Kế hoạch công tác quý I năm 2016
CV: 24/ĐHH-TTr 08-01-2016 Về việc sử dụng mẫu phôi văn bằng.
KH: 05/KH-UBND 07-01-2016 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
CV: 13/ĐHH-ĐT 06-01-2016 Về việc triển khai Hợp đồng hợp tác đào tạo với Formosa và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Chí (Đài Loan).
CV 45/BGDĐT-TCCB 06-01-2016 Về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
TB: 02/TB-SXD 06-01-2016 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
CV: 08/CV-ĐANN 05-01-2016 Về việc tiếp nhận phần mềm đi kèm giáo trình dạy và học tiếng Anh cho đối tượng giáo viên phổ thông, giáo viên đại học, cao đẳng thuộc các đơn vị tham gia đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.
CV: 03/ĐHH-ĐT 05-01-2016 Về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.
CV: 6861/BGDĐT-GDĐH 31-12-2015 Về việc giới thiệu Chương trình đào tạo tiếng Nhật dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên tại Việt Nam
KH: 1303/KH-BGDĐT 25-12-2015 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.
CV: 30/ĐHH-HĐKH-ĐT 26-11-2015 Về việc: Kết luận của cuộc họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo phiên 1 năm 2015.
CV: 998/ĐHH-HTQT 28-10-2015 Về việc: Học bổng Tiến sĩ Vanier Canada.
CV: 999/ĐHH-HTQT 28-10-2015 Về việc: Học bổng Tiếng Anh tăng cường do United Board tài trợ năm 2015.
KH: 965/KH-ĐHH 20-10-2015 Kế hoạch Công tác quý IV năm 2015.
5201/BGDĐT-TCCB 09-10-2015 Về việc Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ hàng năm.