Tìm thấy 476 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
KH: 839/KH-ĐHH 16-09-2015 Kế hoạch Tuyển sinh Sau đại học - Đợt 2 năm 2015.
KH: 804/KH-ĐHH 07-09-2015 Kế hoạch: Công tác thanh tra của Đại học Huế năm 2015-2016.
KH: 796/KH-ĐHH 04-09-2015 Kế hoạch năm học 2015-2016.
CV: 769/ĐHH-HTQT 25-08-2015 Về việc: Chương trình hỗ trợ nghiên cứu Nhật Bản của Quỹ Sumitomo.
CV: 720/ĐHH-KHTC 11-08-2015 Về việc: Góp ý dự thảo quy định thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Huế.
CV: 719/ĐHH-CSVC 11-08-2015 Về việc: Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
CV: 651/ĐHH-PCTĐ 14-07-2015 Về việc: Hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015.
CV: 06/HĐT 16-06-2015 Về việc: Lịch chi tiết kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và Kỳ thi tuyển sinh năng khiếu năm 2015.
CV: 498/ĐHH-TCCB 02-06-2015 Về việc: Nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2015 (đợt 1).
CV: 497/ĐHH-TCCB 02-06-2015 Về việc: Nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2015 (đợt 1).
CV: 459/ĐHH-CTHSSV 26-05-2015 Về việc: Khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên đợt 1 năm 2015 cho học sinh, sinh viên khối tốt nghiệp.
KH: 351/KH-ĐHH 20-04-2015 Kế hoạch: Công tác quý II năm 2015.
QĐ: 477/QĐ 20-04-2015 Quyết định: Về việc ông Lại Xuân Thủy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đào tạo để giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2011-2016.
CV: 305/ĐHH-CSVC 10-04-2015 Về việc: Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu.
CV: 220/ĐHH-ĐT 17-03-2015 Về việc: Kết luận của cuộc họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2015 (lần I, phiên I).
Cv: 161/ĐHH-KTĐBCLGD 03-03-2015 Về việc: Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng quy năm 2015.
CV: 168/ĐHH-HTQT 03-03-2015 Về việc: Chương trình học bổng của Chính phủ Đài Loan năm 2015.
CV: 34/HĐCDGSNN 02-03-2015 Về việc: Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015.
TB: 156/TB-ĐHH 02-03-2015 Thông báo: Tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần I năm 2015 (Bổ sung) của Đại học Huế.
CV: 144/ĐHH-KTĐBCLGD 26-02-2015 Về việc: Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.
CV: 131/ĐHH-HTQT 12-02-2015 Về việc: Thông tin về Chương trình học bổng Chính phủ Úc niên khóa 2016.
CV: 128/ĐHH-KHCNMT 11-02-2015 Về việc: Bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương cho các Nhà giáo được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2014.
CV: 47/ĐHH-CTHSSV 16-01-2015 Về việc: Triển khai công tác học sinh, sinh viên 6 tháng đầu năm 2015.
CV: 1239/ĐHH-KHCNMT 31-12-2014 Về việc: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2016.
CV: 1199/ĐHH-PCTĐ 23-12-2014 Về việc: Đăng ký thi đua năm học 2014-2015.
CV: 1201/ĐHH-PCTĐ 23-12-2014 Về việc: Đăng ký thi đua năm học 2014-2015.
CV: 1172/ĐHH-CTHSSV 16-12-2014 Về việc: Báo cáo tổng kết công tác phối hợp quản lý học sinh, sinh viên năm 2014.
CV: 1168/ĐHH-ĐT 16-12-2014 Về việc: Hướng dẫn thủ tục xét và cấp bằng tốt nghiệp.
KH: 03/KH-ĐKT 10-12-2014 Kế hoạch: Kiểm tra việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị.
CV: 1139/ĐHH-HTQT 08-12-2014 Về việc: Nộp hồ sơ tham gia Hội thảo Researcher Links 2015.