Tìm thấy 476 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
CV: 08/HĐT 14-06-2016 Lịch chi tiết Kỳ thi THPT quốc gia cụm thi 39 và Kỳ thi tuyển sinh các môn năng khiếu của Đại học Huế năm 2016 (từ ngày 21/6/2016 đến ngày 20/7/2017).
CV: 703/ĐHH-KT 08-06-2016 Lịch công tác tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2016.
CV: 2637/BGDĐT-HTQT 06-06-2016 Về việc thủ tục xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
CV: 2483/BGDĐT-TTr 27-05-2016 Về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
KH: 439/KH-ĐHH 20-04-2016 Kế hoạch công tác quý II năm 2016
CV 429/ĐHH-KT 15-04-2016 Lịch công tác kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi số 39 - DHU do Đại học Huế chủ trì.
CV: 1616/BGDĐT-VP 12-04-2016 Về việc giới thiệu chữ ký Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
CV: 381/ĐHH-ĐTĐH 07-04-2016 Về việc hạ chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy và liên thông trình độ đại học.
CV: 37/HĐCDGSNN 04-04-2016 Về việc yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm.
KH: 168/KH-BGDĐT 29-03-2016 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2016.
CV: 302/ĐHH-CTHSSV 23-03-2016 Về việc xét miễn, giảm học phí HKII năm học 2015 - 2016 cho học sinh, sinh viên.
CV: 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD 18-03-2016 Về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016.
CV: 1041/BGDĐT-GDTrH 18-03-2016 Về việc sử dụng Thuật ngữ hóa học theo TCVN 5529:2010 và TCVN 5530:2010
CV: 45/CV-ĐANN 17-03-2016 Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đề án NNQG 2020.
CV: 981/BGDĐT-KTKĐCLGD 15-03-2016 Về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.
CV: 1219/UBND-YT 14-03-2016 Về việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
CV: 904/BGDĐT-TCCB 10-03-2016 Về việc hướng dẫn chương trình công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016.
CV: 233/ĐHH-VP 09-03-2016 Về việc giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký và chức danh.
CV: 11/LTLS 09-03-2016 Về việc phối hợp thực hiện việc chỉnh lý, lưu trữ tài liệu tại các đơn vị.
CV: 746/BGDĐT-KHTC 01-03-2016 Về việc triển khai chương trình hợp tác Việt Nam - Wallonie-Bruxelles giai đoạn 2016-2018.
KH: 185/KH-ĐHH 26-02-2016 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm trong học sinh, sinh viên Đại học Huế năm 2016.
CV: 179/ĐHH-KHCNMT 25-02-2016 Về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017.
BC: 161/BC-ĐHH 22-02-2016 Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào học tại Đại học Huế năm học 2015 - 2016.
CV: 146/ĐHH-ĐT 18-02-2016 Về việc quy định nhiệm vụ trong việc thẩm định mở ngành, chuyên ngành đào tạo.
CV: 525/BGDĐT-KTKĐCLGD 03-02-2016 Về việc tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.
CV: 134/ĐHH-KT 03-02-2016 Về việc đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.
115/ĐHH-PCTĐ 01-02-2016 Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục".
CV: 114/ĐHH-PCTĐ 01-02-2016 Về việc đăng ký thi đua năm học 2015-2016.
CV: 113/KTKĐCLGD-KT 28-01-2016 Về việc thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016.
CV 383/BGDĐT-TCCB 27-01-2016 Về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GDĐT.