Tìm thấy 781 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
747/QĐ-ĐHH 06-06-2023 747/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành dự án “Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ ngành chính sách và pháp luật môi trường”
740/QĐ-ĐHH 05-06-2023 740/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét công nhận sáng kiến Đại học Huế và Tổ Giúp việc
586/QĐ-ĐHH 08-05-2023 586/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022 - 2027
167/QĐ-ĐHH 23-02-2023 167/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giai đoạn 2022-2026
161/QĐ-ĐHH 22-02-2023 161/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025 và Tổ giúp việc
4668/QĐ-BGDĐT 30-12-2022 4668/QĐ-BGDĐT : Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
2135/QĐ-ĐHH 28-12-2022 2135/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành hoạt động hợp tác với Trường Đại học Duy Tân
2133/QĐ-ĐHH 28-12-2022 2133/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành Chương trình VLIR-IUC và Dự án 1 Chương trình (PSU) Đại học Huế
1938/QĐ-ĐHH 06-12-2022 1938/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
78/NQ-HĐĐH 29-11-2022 78/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Quang Vũ
1861/QĐ-ĐHH 28-11-2022 1861/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều phối các hoạt động Pháp ngữ tại Đại học Huế
1667/QĐ-ĐHH 08-11-2022 1667/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Luật, Đại học Huế giai đoạn 2022-2026
1666/QĐ-ĐHH 07-11-2022 1666/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Bản tin Đại học Huế
1551/QĐ-ĐHH 25-10-2022 1551/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xếp hạng đại học và Tổ xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
1550/QĐ-ĐHH 25-10-2022 1550/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tổ giúp việc Hội đồng
1488/QĐ-ĐHH 17-10-2022 1488/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế và Tổ giúp việc
1466/QĐ-ĐHH 13-10-2022 1466/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
1470/QĐ-ĐHH 13-10-2022 1470/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Báo cáo thường niên Đại học Huế và Tổ giúp việc Ban Biên tập
64/NQ-HĐĐH 10-10-2022 64/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc quyết định nhân sự Thường trực và các ban chuyên môn của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
68/NQ-HĐĐH 10-10-2022 68/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lợi
69/NQ-HĐĐH 10-10-2022 69/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Đỗ Thị Xuân Dung
58/NQ-HĐĐH 06-10-2022 58/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Phan Lê Chung
1429/QĐ-ĐHH 03-10-2022 1429/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn giảng viên đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 của Trường Du lịch - Đại học Huế
1339/QĐ-ĐHH 14-09-2022 1339/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc thành lập Ban Quản lý và Điều hành chuyên môn Chương trình VLIR mạng lưới Việt Nam tại Đại học Huế
1254/QĐ-ĐHH 30-08-2022 1254/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 424/QĐ-ĐHH ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
1073/QĐ-ĐHH 22-07-2022 1073/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành Dự án CDAE (Curriculum Development in Agroecology)
1022/QĐ-ĐHH 12-07-2022 1022/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc thay đổi Giám đốc Ban quản lý dự án Nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế (dự án ODA Italia)
1789/QĐ-BGDĐT 22-06-2022 1789/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v công nhận Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với PGS.TS Lê Anh Phương
39/NQ-HĐĐH 26-05-2022 39/NQ-HĐĐH : Nghị quyết quyết định chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với PGs.TS Lê Anh Phương
36/NQ-HĐĐH 20-05-2022 36/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế