Tìm thấy 781 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1514/QĐ-ĐHH 16-10-2020 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 -2021 và Thường trực Hội đồng
1509/QĐ-ĐHH 15-10-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1500/QĐ-ĐHH 14-10-2020 Quyết định phê duyệt vị trí việc làm Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1333/QĐ-ĐHH 09-09-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017 - 2025 của Đại học Huế
1255/QĐ-ĐHH 31-08-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1259/QĐ-ĐHH 31-08-2020 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
1228/QĐ-ĐHH 26-08-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1221/QĐ-ĐHH 24-08-2020 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
1206/QĐ-ĐHH 14-08-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Phương, PGS.TS, GVCC Trường Đại học Luật tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1176/QĐ-ĐHH 07-08-2020 Quyết định v/v bổ dung thành viên Ban Điều hành Dự án CDAE (Curriculum Development in Agroecology)
1115/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ Thuật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
20/2020/TT-BGDĐT 27-07-2020 Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
1068/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm bà Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, TS.GVC giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024
1063/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định v/v giải thể Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế từ ngày 01/8/2020
1064/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định v/v giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế kể từ 01/8/2020
967/QĐ-ĐHH 10-07-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
19/QĐ-ĐHH 01-07-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Nhà xuất bản Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
879/QĐ-ĐHH 23-06-2020 Quyết định Phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
1588/QĐ-BGDĐT 16-06-2020 Quyết định v/v phân cấp cho Giám đốc đại học vùng quyết định kéo dài thời gian làm việc, nâng lương thường xuyên, nghỉ hưu đối với giảng viên cao cấp
828/QĐ-ĐHH 15-06-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm ông Hoàng Bùi Bảo giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024
829/QĐ-ĐHH 15-06-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024
839/QĐ-ĐHH 15-06-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Lê Đình Phùng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
838/QĐ-ĐHH 15-06-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Đoàn Đức Lương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
766/QĐ-ĐHH 03-06-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
1267/QĐ-UBND 27-05-2020 Quyết định v/v kiên toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
10/2020/TT-BGDĐT 14-05-2020 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
618/QĐ-ĐHH 04-05-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
576/QĐ-ĐHH 16-04-2020 Quyết định v/v phân công ông Trương Quý Tùng - Phó Giám đốc Đại học Huế kiêm nhiệm chức vụ Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế kể từ ngày 20/4/2020
555/QĐ-ĐHH 09-04-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
554/QĐ-ĐHH 09-04-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021