English | Français   rss
Liên kết
Danh sách GS, PGS, TS
Chọn đơn vị: 

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ / PHÓ GIÁO SƯ / TIẾN SĨ CƠ HỮU (Cơ quan Đại học Huế)

Số Giáo Sư: 0
Số Phó Giáo Sư: 6
Số Tiến Sĩ: 19
STT Họ và tên Chức danh Học vị
1 Nguyễn Chí Bảo Tiến sĩ
2 Huỳnh Văn Chương Phó giáo sư Tiến sĩ
3 Nguyễn Duân Phó giáo sư Tiến sĩ
4 Đỗ Thị Xuân Dung Tiến sĩ
5 Nguyễn Thị Thu Hà Tiến sĩ
6 Lê Nam Hải Tiến sĩ
7 Nguyễn Công Hào Tiến sĩ
8 Nguyễn Khắc Hoàn Phó giáo sư Tiến sĩ
9 Đỗ Mạnh Hùng Tiến sĩ
10 Nguyễn Xuân Huy Tiến sĩ
11 Trần Trung Hỷ Tiến sĩ
12 Phạm Thế Kiên Tiến sĩ
13 Phạm Khắc Liệu Phó giáo sư Tiến sĩ
14 Nguyễn Quang Linh Phó giáo sư Tiến sĩ
15 Bùi Văn Lợi Tiến sĩ
16 Trần Xuân Mậu Tiến sĩ
17 Võ Viết Minh Nhật Phó giáo sư Tiến sĩ
18 Hoàng Kim Toản Tiến sĩ
19 Trương Quý Tùng Tiến sĩ

Liên kết
topfreeporn suckporn freepornfull babeporn moreporn realpornworld
topfreeporn suckporn freepornfull babeporn moreporn realpornworld
×