English | Français   rss
Liên kết
Đặc điểm sinh trưởng của cá Đối lá - Moolgarda cunennsis (Valencinensis, 1836) vùng ven biển Thừa Thiên Huế
Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và đầy đủ về đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài cá Đối lá ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế. Chi tiết...

Nghiên cứu nồng độ leptin và insulin huyết thanh trên người ăn chay trường
Đây là nghiên cứu lần đầu tiên khảo sát một số yếu tố nguy cơ tim mạch, nồng độ leptin và insulin huyết thanh của người ăn chay trường tại Việt Nam Chi tiết...

Nghiên cứu và thiết kế các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen có khả năng chống oxy hóa bằng phương pháp hóa tính toán
Nghiên cứu một cách có hệ thống khả năng chống oxy hóa và ảnh hưởng của các nhóm thế đến khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất vòng thơm chứa nitrogen: i) một vòng thơm: aniline, ii) hai vòng thơm-diphenylamin, and iii)  nhiều vòng thơm: polyaniline  thông qua các cơ chế HAT, PCET, SET-PT và SPLET. Trong đó, ảnh hưởng của các nhóm thế đẩy electron theo cơ chế HAT và SET-PT được đánh giá là... Chi tiết...

Nhận thức và thái độ của học sinh khi tham gia vào mô hình hóa toán học xác thực
Luận án là một nghiên cứu kết hợp giữa giáo dục toán và tâm lý học, hai mảng nghiên cứu này không hề xa lạ trong cộng đồng nghiên cứu trên thế giới và trong nước. Kết quả của nghiên cứu cho thấy thái độ, tình cảm (khía cạnh phi nhận thức) và năng lực mô hình hóa (từ khía cạnh nhận thức) của học sinh có sự tương hỗ với nhau Chi tiết...

Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 được phối với các dòng đực GF337, GF280, GF399 và sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại miền Trung
Luận án cung cấp các thông tin, cơ sở dữ liệu mới về đặc điểm sinh lý sinh sản và năng suất sinh sản của lợn nái GF24: 1). Lợn nái GF24 có tuổi thành thục về tính, phối giống lần đầu và đẻ lứa đầu sớm (tương ứng là 175,1; 229,8 và 353,7 ngày), có thời gian động dục dài (7,4 ngày), có thời điểm bắt đầu chịu đực là sau 2,8 ngày kể từ khi có biểu hiện động dục đầu tiên và kéo dài trong 2,3 ngày.... Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×