English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu cộng hưởng electron-phonon và cộng hưởng từ-phonon trong giếng lượng tử
Luận án đã nghiên cứu về hai hiệu ứng cộng hưởng electron-phonon và cộng hưởng từ-phonon tuyến tính và phi tuyến trong mô hình giếng lượng tử với hai thế giam giữ khác nhau (thế tam giác và thế hyperbol bất đối xứng đặc biệt) trong trường hợp có và không có mặt của từ trường do tương tác electron-phonon quang dọc bằng hai phương pháp (phương pháp chiếu toán tử và phương pháp hàm Green). Chi tiết...

Đánh giá kết quả, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư trực tràng trên và giữa được điều trị bằng phẫu thuật nội soi cắt trực tràng trước thấp
Luận án đóng góp mới vào số liệu nghiên cứu trong nước về khả năng ứng dụng phẫu thuật này. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả và khả thi cao, đạt kết quả lâu dài tốt về mặt ung thư học như: Tỷ lệ tái phát tại chỗ thấp 5,9 %; di căn gan 2,4%. Tỷ lệ sống thêm không mắc bệnh sau 5 năm là 79% và tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm là 45%. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân theo thang điểm LARS Chi tiết...

Nghiên cứu nhân giống cây chanh dây (Passiflora edulis) bằng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào và thử nghiệm tạo cây vi ghép
Luận án đã cung cấp những thông số liên quan đến việc tạo vật liệu in vitro có sử dụng AgNPs làm chất khử trùng; tối ưu hóa sự tái sinh và nhân nhanh chồi dưới ảnh hưởng của các yếu tố và các điều kiện nuôi cấy khác nhau: kiểu cắt mẫu TCL (tTCL, lTCL) từ các nguồn mẫu khác nhau (mẫu lá và đoạn thân), chất điều hòa sinh trưởng thực vật (loại và nồng độ), điều kiện chiếu sáng, vị trí mẫu cấy,... Chi tiết...

Tổng hợp vật liệu nano đa chức năng trên nền chitosan oligosaccharide và ứng dụng
Sử dụng phương pháp mô phỏng docking phân tử để nghiên cứu lý thuyết khả năng ức chế của một số phức chất chứa bạc và đồng đối với một số protein của các loại nấm gây bệnh trên thực vật từ đó định hướng cho các nghiên cứu thực nghiệm Chi tiết...

Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2020-2021
Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 của các đơn vị thành viên, trường, khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế. Chi tiết...

Liên kết
×