English | Français   rss
Liên kết
Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 2000 – 2015
Luận án đã hệ thống và phân tích những cơ sở lịch sử, xã hội và văn hóa hình thành cảm quan giễu nhại và nghệ thuật giễu nhại trong văn học, cụ thể là trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015, xem đó như là một bước tiến/hệ quả của tiến trình dân chủ hóa xã hội và tự do hóa trong sáng tạo văn học mà các nhà văn đã ý thức và thể hiện một cách hiệu quả. Chi tiết...

Nghiên cứu tối ưu hóa khoảng dẫn truyền nhĩ thất bằng siêu âm Doppler tim và thông tim ở bệnh nhân được đặt máy tái đồng bộ tim
Là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam so sánh độ tương quan của hai kỹ thuật tối ưu hóa khoảng dẫn truyền nhĩ thất bằng siêu âm Doppler tim so với phương pháp tối ưu hóa bằng thông tim xâm lấn thất trái đo dP/dtmax. Chi tiết...

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở Cobalt oxide cầu xốp và ứng dụng
Nghiên cứu đã tổng hợp cobalt oxide dạng cầu xốp và khảo sát hoạt tính cảm biến đối với các khí CO, H2S, H2, NH3. Đã tổng hợp được cobalt ferrite dạng cầu xốp và ứng dụng làm chất biến tính điện cực để xác định đồng thời acid ascorbic, acetaminophen và caffeine bằng phương pháp von – ampe hòa tan. Tổng hợp cobalt ferrite/graphene oxide dạng khử và ứng dụng làm chất biến tính điện cực để xác... Chi tiết...

Peer interaction in speaking tasks by EFLcollege students in Vietnam
This research has three major contributions. Firstly, it considers the association of peer interaction and language learning in the EFL context of speaking tasks from the lens of Sociocultural Theory. The findings add to a growing body of literature widening Sociocultural Theory’s perspectives the claims that knowledge co-construction and language learning may occur in peer interaction within... Chi tiết...

Nghiên cứu các chất chống oxy hóa, ức chế ăn mòn kim loại bằng tính toán hóa lượng tử kết hợp với thực nghiệm
  Nghiên cứu được các ảnh hưởng về khả năng ức chế ăn mòn thép của 1-phenyl-2- thiourea và 1,3-diisopropyl-2-thiourea trong môi trường HCl 1,0 M.   So sánh được khả năng ức chế ăn mòn thép của 1-phenyl-2-thiourea với chất ức chế truyền thống - urotropine. Kết quả cho thấy khả năng ức chế ăn mòn thép của 1-phenyl-2-thiourea tốt hơn urotropine trong cả môi trường axit và muối.   Nghiên cứu... Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×