English | Français   rss
Liên kết
Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017 (28-08-2017 11:58)
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017 cho các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Nông Lâm cụ thể như sau: Chi tiết...

Thống kê hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ vào Đại học Huế năm 2015 ngày 09/8/2015 (10-08-2015 01:33)
Hồ sơ tạm nhập đến ngày 09/8/2015.  Chi tiết...

Thống kê hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ vào Đại học Huế năm 2015, ngày 05/8 (06-08-2015 11:11)
Hồ sơ tạm nhập đến ngày 05/8/2015. Xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ vào Đại học Huế năm 2015 (04-08-2015 02:24)
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng, thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất một tổ hợp môn để tham gia xét tuyển cho mỗi ngành mà thôi.   Chi tiết...

Thống kê hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng vào Đại học Huế năm 2015, ngày 03/8 (03-08-2015 12:37)
  Xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...

Liên kết
×