English | Français   rss
Liên kết
Thủ tục hồ sơ và trình tự thực hiện về trợ cấp xã hội (07-07-2017 15:35)
  Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là học sinh, sinh viên đang học tại các trường đào tạo công lập hệ chính quy tập trung - dài hạn trong nước thuộc các diện sau đây: - Học sinh, sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. - Học sinh, sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa - Học sinh, sinh viên là người tàn tật,... Chi tiết...

Hướng dẫn thủ tục về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (07-07-2017 15:34)
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường, khoa trực thuộc và phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thuộc các đối tượng sau thì được vay vốn: - Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động. - Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: + Hộ nghèo theo tiêu chuẩn... Chi tiết...

Thủ tục hồ sơ và trình tự thực hiện chế độ miễn, giảm học phí (07-07-2017 15:02)
      Sinh viên thuộc đối tượng Con mồ côi cả cha lẫn mẹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, là người dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn... thì được miễn, giảm học phí. (theo Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2016, tham khảo tại địa chỉ http://hueuni.edu.vn/qlvb/admin/uploads/HD 464_HD_DHH2542016.PDF)    Chi tiết...

Hướng dẫn thủ tục liên quan về Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật (07-07-2017 10:30)
      Chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, bao gồm: Ưu tiên nhập học và tuyển sinh, miễn giảm một số nội dung môn học, môn học hoặc hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục; đánh giá kết quả giáo dục; chính sách về học phí; chính sách về học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập. Để được cấp tiền học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cần thực hiện  các thủ tục... Chi tiết...

Thủ tục hồ sơ và trình tự thực hiện để hưởng Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (05-07-2017 08:48)
Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. - Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh... Chi tiết...

Liên kết
×