English | Français   rss
Liên kết
Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2021 của Đảng ủy Đại học Huế
Chi tiết file đính kèm: DU-NQ-20 Chi tiết...

Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021 của Đảng ủy Đại học Huế
Chi tiết file đính kèm: DU-NQ-16 Chi tiết...

Chương trình công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đại học Huế năm 2021
Chi tiết file đính kèm:07-CTr-DU Chi tiết...

Chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHH khóa VI
Chi tiết file đính kèm:06-CTr-DU Chi tiết...

Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế khóa VI về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể ĐHH trong sạch, vững mạnh toàn diện
Chi tiết file đính kèm:14-NQ-DU Chi tiết...

Liên kết
×