English | Français   rss
Liên kết
Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2021 của Đảng ủy Đại học Huế
Chi tiết file đính kèm: DU-NQ-31.pdf Chi tiết...

Chỉ thị của Đảng ủy Đại học Huế về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 (27-08-2021 08:15)
  Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn biến phức tạp, liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới và có nguy cơ tăng cao trong thời gian tới. Nhằm kiểm soát tốt tình hình, trách nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát ra cộng đồng và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động và người học của Đại học Huế; bảo vệ... Chi tiết...

Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2021 của Đảng ủy Đại học Huế
Chi tiết file đính kèm: DU-NQ-20 Chi tiết...

Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021 của Đảng ủy Đại học Huế
Chi tiết file đính kèm: DU-NQ-16 Chi tiết...

Chương trình công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đại học Huế năm 2021
Chi tiết file đính kèm:07-CTr-DU Chi tiết...

Liên kết
×