English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế ban hành Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 (24-11-2021 07:54)
Chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 là cơ sở để xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, từng giai đoạn của Đại học Huế, các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế. Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế số 112 - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 (17-11-2021 16:24)
    Cổng thông tin điện tử Đại học Huế giới thiệu ấn phẩm Bản tin Đại học Huế số 112 - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Chi tiết...

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực (19-08-2021 21:51)
  Ngày 13/8/2021, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BGDĐT về việc kiện toàn Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực. Quyết định này thay cho Quyết định 856/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2020. Theo đó, các thành viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 18/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về... Chi tiết...

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2021
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2021. Chi tiết...

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2021-2026

Liên kết
×