English | Français   rss
Liên kết
Báo cáo thường niên năm 2023

Bản tin Đại học Huế số 117: Phát huy và kết nối nguồn lực (21-11-2023 10:22)
  Cổng thông tin điện tử Đại học Huế giới thiệu Bản tin Đại học Huế số 117 - Phát huy và kết nối nguồn lực Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế số 116: Chào xuân Quý Mão - 2023 (12-01-2023 10:10)
    Cổng thông tin điện tử giới thiệu Bản tin Đại học Huế số 116 - Chào xuân Quý Mão - 2023 Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế 115: Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 - 20.11.2022 (17-11-2022 08:21)
  Cổng thông tin điện tử giới thiệu Bản tin Đại học Huế Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 - 20.11.2022 Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế số 113 - 114: Chào Xuân 2022 (25-01-2022 16:05)
  Cổng thông tin điện tử Đại học Huế giới thiệu ấn phẩm Bản tin Đại học Huế số 113 - 114 - Chào Xuân 2022 với nhiều tin, bài đặc sắc hướng tới kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957 - 2022).  Chi tiết...

Liên kết
×