English | Français   rss
Liên kết
Bản tin Đại học Huế số 117: Phát huy và kết nối nguồn lực (21-11-2023 10:22)
  Cổng thông tin điện tử Đại học Huế giới thiệu Bản tin Đại học Huế số 117 - Phát huy và kết nối nguồn lực Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế số 116: Chào xuân Quý Mão - 2023 (12-01-2023 10:10)
    Cổng thông tin điện tử giới thiệu Bản tin Đại học Huế số 116 - Chào xuân Quý Mão - 2023 Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế 115: Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 - 20.11.2022 (17-11-2022 08:21)
  Cổng thông tin điện tử giới thiệu Bản tin Đại học Huế Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 - 20.11.2022 Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế số 113 - 114: Chào Xuân 2022 (25-01-2022 16:05)
  Cổng thông tin điện tử Đại học Huế giới thiệu ấn phẩm Bản tin Đại học Huế số 113 - 114 - Chào Xuân 2022 với nhiều tin, bài đặc sắc hướng tới kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957 - 2022).  Chi tiết...

Đại học Huế ban hành Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 (24-11-2021 07:54)
Chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 là cơ sở để xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, từng giai đoạn của Đại học Huế, các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế. Chi tiết...

Liên kết
×