English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết

Đơn vị quản lý Mã ngành Tên chương trình đào tạo Ghi chú
Đại học Huế 1512/QĐ-ĐHH Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý môi trường và phát triển nông nghiệp liên kết giữa Đại học Huế và Đại học Okayama, Nhật Bản Tiếng Anh
LKĐT Chương trình cử nhân ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với ĐH Khoa học ứng dụng Krems, Áo.
560a/QĐ-ĐHH Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ liên kết chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Huế và Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Krems, Cộng hòa Áo.
1315/QĐ-ĐHH-TCN Chương trình thạc sĩ Quản lý và phát triển du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với ĐH Khoa học Ứng dụng Krems-Áo
Trường Đại học Sư phạm 1442/QĐ-ĐHH (*) Chương trình đào tạo Kỹ sư liên kết giữa Trường ĐH Sư phạm với Trung tâm Insa Val de Loir, Pháp
952/QĐ-ĐHH Chương trình liên kết đào tạo ngành Khoa học máy tính liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế và Trường Đại học Winona States, Hoa Kỳ Tiếng Anh
Trường Đại học Y Dược 35/QĐ-ĐHH Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết giữa Trường Đại học Y Dược và Trường Đại học Sassari, Ý Tiếng Anh
Trường Đại học Nghệ thuật 1260/QĐ-ĐHH Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ mỹ thuật liên kết giữa Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế và Trường Đại học Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng Mahasarakham, Thái Lan.
Trường Đại học Kinh tế 411 [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] KINH TẾ (chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư)
421 [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] QUẢN TRỊ KINH DOANH (chuyên ngành Marketing)
441 [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] KẾ TOÁN (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
451 [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
2244/QĐ-ĐHH Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế với Trường ĐH Rennes 1, Pháp Tiếng Pháp
7349002 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế với Viện Công Nghệ Tallaght, Ireland Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại ngữ 711 [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] TIẾNG ANH
234/ĐHH Chương trình cử nhân ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHH và Trường ĐH Sư Phạm Quảng Tây, Trung Quốc.
1033/ ĐHH Chương trình cử nhân ngành Tiếng Trung liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ với Trường ĐH Sư Phạm Quảng Tây, Trung Quốc.
Khoa Quốc tế ĐH Turku CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ AN NINH MẠNG VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU
VLIR-Network Thạc sĩ: Công nghệ Thực phẩm
VIBE Thạc sỹ : An toàn thực phẩm
Liên kết
×