English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Thạc sĩ

Đơn vị quản lý Mã ngành Tên chương trình đào tạo Ghi chú
Trường Đại học Sư phạm 8480104 Hệ thống thông tin
8420101 Sinh học
8460101 Toán học
8229030 Văn học
8140101 Giáo dục học
8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý
8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử
8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt
8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
8140114 Quản lý giáo dục
8220120 Lý luận văn học
8220121 Văn học Việt Nam
8229013 Lịch sử Việt Nam
8220242 Văn học nước ngoài
8229011 Lịch sử thế giới
8310401 Tâm lý học
8310501 Địa lý học
8420103 Động vật học
8420111 Thực vật học
8440103 Vật lý lý thuyết - Vật lý toán
8440113 Hóa vô cơ
8440114 Hóa hữu cơ
8440118 Hóa phân tích
8440119 Hóa lý thuyết và hóa lý
8440217 Địa lý tự nhiên
8460102 Toán giải tích
8460104 Đại số và lý thuyết số
8460105 Hình học và tôpô
Trường Đại học Khoa học 8229042 Quản lý văn hoá
8760101 Công tác xã hội
8440112 Hóa học
8420101 Sinh học
8460101 Toán học
8229030 Văn học
8220120 Lý luận văn học *
8220121 Văn học Việt Nam
8229020 Ngôn ngữ học
8229001 Triết học
8229011 Lịch sử thế giới
8229013 Lịch sử Việt Nam
8310310 Dân tộc học
8420103 Động vật học
8420114 Sinh học thực nghiệm
8420120 Sinh thái học
8420201 Công nghệ sinh học
8440104 Vật lý chất rắn
8440110 Quang học
8440201 Địa chất học
8440220 Địa lý tài nguyên và Môi trường
8440301 Khoa học môi trường
8460106 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
8460112 Toán ứng dụng
8480101 Khoa học máy tính
8520501 Kỹ thuật địa chất
8580101 Kiến trúc
8850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường
8440114 Hóa hữu cơ
8440118 Hóa phân tích
Trường Đại học Y Dược 8720102 Gây mê hồi sức
8720301 Điều dưỡng
8720101 Khoa học y sinh
8720104 Ngoại khoa
8720105 Sản phụ khoa
8720106 Nhi khoa
8720107 Nội khoa
8720155 Tai - Mũi - Họng
8720111 Điện quang và y học hạt nhân
8720113 Y học cổ truyền
8720701 Y tế công cộng
8720205 Dược lý - Dược lâm sàng
8720501 Răng - Hàm - Mặt
8720802 Quản lý bệnh viện
Trường Đai học Nông lâm 8520103 Kỹ thuật cơ khí
8540101 Công nghệ thực phẩm
8620105 Chăn nuôi
8620110 Khoa học cây trồng
8620112 Bảo vệ thực vật
8620116 Phát triển nông thôn
8620201 Lâm học
8620301 Nuôi trồng thuỷ sản
8640101 Thú y
8850103 Quản lý đất đai
Trường Đại học Kinh tế 8310102 Kinh tế chính trị
8340101 Quản trị kinh doanh
8340410 Quản lý kinh tế
8620115 Kinh tế nông nghiệp
Trường Đại học Ngoại ngữ 8220201 Ngôn ngữ Anh
8220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp
8220203 Ngôn ngữ Pháp
6022024 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
Trường Đại học Luật 8380106 Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
8380107 Luật kinh tế
Trường Du lịch 8810101 Du lịch
8810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Khoa Quốc tế VLIR-Network Công nghệ Thực phẩm
VIBE An toàn thực phẩm
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 8480109 Khoa học dữ liệu
Liên kết
×