English | Français   rss
Liên kết
Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của các HĐGSCS Đại học Huế (14-05-2020 16:10)
Trong đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm nay, Đại học Huế thành lập 03 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS).  Ngày 06/5/2020, các HĐGSCS Đại học Huế đã họp và thống nhất lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 như sau: Chi tiết...

Mời giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (07-05-2020 23:08)
Ngày 04/5/2020, HĐGSNN đã có Thư mời số 60/TM-HĐGSNN đề nghị các GS, PGS đang công tác ở các cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên tham gia các HĐGS ngành, liên ngành năm 2020 theo hình thức trực tuyến. Chi tiết...

Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (10-04-2020 20:40)
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020. Chi tiết...

Sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS (21-03-2020 22:01)
  Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019. Chi tiết...

Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (03-03-2020 10:04)
Thực hiện Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2020, Đại học Huế sao gửi Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 và đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc, Văn phòng và các ban chức năng phổ biến rộng rãi để... Chi tiết...

Liên kết
×