English | Français   rss
Liên kết
Thống kê số bài báo của Đại học Huế trên các tạp chí WoS và Scopus hàng năm

Danh mục bài báo WoS 2021

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 (10-12-2021 20:46)
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022. Thông tin về Giải thưởng như sau: Chi tiết...

Đại học Huế tổ chức thành công xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGS cơ sở năm 2021 (06-12-2021 16:30)
Công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của cả nước năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. HĐGSNN đã phải điều chỉnh lịch xét 2 lần và phải có văn bản hướng dẫn cụ thể việc tổ chức xét ở các cấp để thích ứng với tình hình, bảo đảm an toàn cho những người tham gia. Trong bối cảnh đó, Đại học Huế đã tổ chức thành công và an toàn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức... Chi tiết...

Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 (05-12-2021 15:21)
Từ ngày 18/11 đến ngày 03/12/2021, 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế đã tiến hành các phiên họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các ứng viên đăng ký xét năm 2021. Đại học Huế xin thông báo danh sách các ứng viên đã được 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế tín nhiệm đề nghị Hội đồng GS nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 dưới đây:  Chi tiết...

Liên kết
×