English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế có thêm 8 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư (18-11-2022 07:59)
Ngày 17/11/2022, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022. Theo Quyết định này, năm nay Đại học Huế có 8 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.  Chi tiết...

Một số hướng dẫn và lưu ý về tra cứu, kiểm tra tạp chí quốc tế uy tín
Ban KHCN&QHQT Đại học Huế xin giới thiệu một số hướng dẫn tra cứu và lưu ý về tạp chí khoa học quốc tế uy tín, nhằm giúp cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu Đại học Huế tránh mắc phải các sai sót trong quá trình gửi bản thảo đăng bài cũng như kiểm tra bài đã đăng khi nghiệm thu đề tài, xét khen thưởng. Chi tiết...

Trang thông tin giới thiệu các sản phẩm Khoa học và Công nghệ Đại học Huế

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại 03 HĐGSCS Đại học Huế (25-07-2022 10:17)
Từ ngày 15/7 đến ngày 23/7/2023, 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế (thành lập theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHH ngày 11/5/2022 và số 916/QĐ-ĐHH ngày 13/6/2022 của Giám đốc Đại học Huế) đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét năm 2022.  Chi tiết...

Đại học Huế tổ chức thành công các phiên họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 (24-07-2022 22:15)
Theo kế hoạch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, từ ngày 15/7 đên 23/7/2022, 3 Hội dồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (gồm Hội đồng I: Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Hội đồng II: Khoa học Xã hội và Nhân văn và Hội dồng III: Nông – Lâm nghiệp và Y học) đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá báo cáo tổng quan của ứng viên. Tất cả 6 phiên họp... Chi tiết...

Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube