English | Français   rss
Liên kết
Dự án CCP-Law: Hội nghị với các bên liên quan về Xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách và Pháp luật Môi trường (31-10-2023 08:18)
Trong khuôn khổ dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách và Pháp luật Môi trường CCP_Law” thuộc chương trình ERASMUS+ do liên minh châu Âu tài trợ, ngày 28/10, tại trường Đại học Luật, Đại học Huế diễn ra Hội nghị với các bên liên quan về Xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách và Pháp luật Môi trường.  Chi tiết...

Dự án CCP-Law: Phiên họp lần 3 tại Đại học Marwadi, Ấn Độ
Trong khuôn khổ dự án “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật và Chính sách chống biến đổi khí hậu CCP_Law” thuộc chương trình ERASMUS+ do châu Âu tài trợ, từ ngày 30/1 đến ngày 5/2/2023, Đại học Huế với vai trò là điều phối dự án đã tham dự cuộc họp dự án lần thứ 3 tại Đại học Marwadi, Ấn Độ với sự tham dự của 10 đối tác dự án từ các trường đại học và tổ chức giáo dục ở các nước Việt... Chi tiết...

Khởi động dự án hợp tác quốc tế CCP-Law do Đại học Huế điều phối (24-03-2021 00:50)
Chiều 23/3, Đại học Huế cùng các đối tác quốc tế tổ chức phiên họp khởi động dự án ERASMUS+ do châu Âu tài trợ “Phát triển Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật và Chính sách chống biến đổi khí hậu - CCP-Law” dươisự chủ trì  của TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Điều phối Dự án. Chi tiết...

Đại học Huế tham gia khởi động các dự án của ERASMUS+ (25-01-2021 18:01)
Chiều 25/1/2021, Đại học Huế cùng các đối tác quốc tế tham dự phiên họp khởi động cho tất cả các dự án Erasmus+ được tài trợ từ năm 2020. Các phiên  họp diễn ra  trong 5 ngày từ 25 – 29/01/2021 và được tổ chức trực tuyến, chủ trì bởi Ủy ban châu Âu, truyền trực tiếp từ Trung tâm Điều hành các dự án châu Âu, Brussel, Bỉ. Chi tiết...

Đại học Huế được Ủy ban châu Âu trao tài trợ Dự án nâng cao năng lực giáo dục Đại học (CBHE) thuộc quỹ Erasmus+ năm 2020: Phát triển chương trình Đào tạo về chính sách và luật chống biến đổi khí hậu (05-08-2020 10:13)
TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng nhóm Nghiên cứu và quản lý Dự án HTQT cho biết: “Tiếp theo thành công được tài trợ Dự án năm 2019 về phát triển chương trình đào tạo Hệ sinh thái nông nghiệp, năm nay Đại học Huế đã dự đơn và vừa được Cơ quan điều hành Giáo dục-Nghe nhìn-Văn hóa thuộc Ủy ban châu Âu thông báo tiếp tục chọn trao tài trợ năm 2020 cho Dự án CBHE “Curricula... Chi tiết...

Liên kết
×