English | Français   rss
Liên kết
Thông tin học bổng WOP‐P EMJMD của Erasmus+
  Học bổng thạc sĩ WOP‐P EMJMD được tài trợ bởi Erasmus+ về lĩnh vực: tâm lý học việc làm, tổ chức và nhân sự (Master on Work, Organizational and Personnel Psychology).  Thời gian: từ 01/11/2018 đến 31/01/2019.   Chi tiết...

Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018 - 2019 (23-10-2017 08:46)
  Thông báo về chương trình học bổng trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.    Chi tiết...

Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 (19-10-2017 09:36)
  Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 dành cho các ứng cử viên Việt nam trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland - Vietnam (IDEAS) Chi tiết...

Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018_2019 (28-08-2017 10:51)
Chevening là chương trình học bổng danh giá của chính phủ Anh. Chevening được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Anh và các tổ chức đối tác. Chevening cấp học bổng cho khóa học Thạc sỹ 1 năm tại Anh. Học bổng Chevening hiện đang được triển khai tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chevening được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 1993 và hiện đã có hơn 300 cá nhân Việt Nam xuất sắc được nhận học bổng này.... Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh đi học tại Môn-đô-va năm 2017 (22-07-2017 09:49)
Căn cứ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Môn-đô-va, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Môn-đô-va năm 2017 như sau: Chi tiết...

Liên kết
×