English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại 03 HĐGSCS Đại học Huế (25-07-2022 10:17)
Từ ngày 15/7 đến ngày 23/7/2023, 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế (thành lập theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHH ngày 11/5/2022 và số 916/QĐ-ĐHH ngày 13/6/2022 của Giám đốc Đại học Huế) đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét năm 2022.  Chi tiết...

Đại học Huế tổ chức thành công các phiên họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 (24-07-2022 22:15)
Theo kế hoạch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, từ ngày 15/7 đên 23/7/2022, 3 Hội dồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (gồm Hội đồng I: Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Hội đồng II: Khoa học Xã hội và Nhân văn và Hội dồng III: Nông – Lâm nghiệp và Y học) đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá báo cáo tổng quan của ứng viên. Tất cả 6 phiên họp... Chi tiết...

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2022 (04-07-2022 09:52)
Theo quy định tại Điều 11 của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (...) ban hành kèm theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2022. Chi tiết...

Hội nghị tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Đại học Huế (13-06-2022 09:27)
Ngày 12/6/2022, tại Đại học Huế đã diễn ra hội nghị tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2022 do Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) tổ chức dành cho khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐGSNN; PGS.TS. Trần Quang Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên gia cao cấp Văn phòng... Chi tiết...

Đại học Huế có 7 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt xét năm 2021 (18-04-2022 16:13)
Ngày 30/3/2022, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 cho 405 nhà giáo. Theo Quyết định này, Đại học Huế có 7 giảng viên cơ hữu được công nhận, gồm 1 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 6 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. Chi tiết...

Liên kết
×