English | Français   rss
Liên kết
16 chỉ tiêu lớp Kỹ sư Quốc gia Pháp năm 2017 (07-07-2017 05:26)
1. Thông tin chung Với sự giúp đỡ và kết nối của Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm INSA Val de Loire và INSA Toulouse, Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia, Pháp (INSA CentreVal de Loire et INSA Toulouse, Institut National des Sciences Appliquées, France) tuyển sinh ngành Kỹ sư khóa 9 năm 2017.   Thời gian đào tạo: 5 năm (2... Chi tiết...

Đang nhận hồ sơ Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin liên kết với Trường Đại học Winona State, Hoa Kỳ (07-07-2017 05:17)
  Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế phát hành và thu nhận hồ sơ chương trình cử nhân Công nghệ thông tin liên kết với Trường Đại học Winona State, Hoa Kỳ năm 2017. Đợt I từ ngày 07 đến ngày 19 tháng 7 năm 2017. Kết quả xét tuyển đợt 1 sẽ được thông báo trước ngày 23 tháng 7 năm 2017. Những thí sinh không trúng tuyển có thể nhận lại hồ sơ ngay sau khi có thông báo kết quả xét tuyển.   Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh lớp Cao học Quốc tế Okayama-Huế khóa 10 (2016-2019) (06-05-2016 14:01)
  Chương trình Cao học Quốc tế Okayama - Huế về “Sự bền vững các hệ thống nông thôn và môi trường” cho hai chuyên ngành Phát triển nông nghiệp và Quản lý môi trường giữa Đại học Huế, Việt Nam và Đại học Okayama, Nhật Bản sẽ tổ chức tuyển sinh khóa 10, năm học 2016-2019.  Đại học Huế kính gửi đến các đơn vị thông tin về chương trình đào tạo như sau: Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Khoa học Ứng dụng IMC - Krems và Đại học Huế (12-08-2014 03:57)
  Trải qua gần 10 năm hợp tác thực hiện các chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học KHƯD IMC - Krems (Áo) và Đại học Huế (Việt Nam) được đặt tại Trung tâm Đào tào Quốc tế đã tạo ra một nguồn nhân lực có chất lượng cao cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó,... Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Khoa học Ứng dụng IMC - Krems và Đại học Huế (12-08-2014 03:50)
  Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (KHƯD) IMC - Krems: (www.fh-krems.ac.at)là một trường đại học có uy tín ở châu Âu với hơn 1.800 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Quốc tế hóa và ứng dụng thực tế là những ưu tiên hàng đầu của tất cả các chương trình đào tạo tại trường. Trường Đại học... Chi tiết...

Liên kết
×